Den 1. november 2013 tiltrådte stiftsrådet dets fire-årige arbejdsperiode.

I hvert stift er der fra den 1. november 2009 valgt et stiftsråd. Det blev besluttet af Folketinget med en ændring i foråret 2009 af lov om folkekirkens økonomi.
 
Stiftsrådene træder i stedet for stiftsudvalg vedrørende økonomi, som blev indført i i 1986, og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde, som blev indført i 1989. Stiftsrådene træder også i stedet for de stiftsråd m.v., der i nogle år har fungeret i flere stifter på forsøgsbasis.
 
Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være én procent af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Stiftsrådets forretningsorden kan læses her.

 

Planlagte møder i 2018:

- torsdag d. 22. februar 2018

- torsdag d. 17. maj 2018

- tirsdag d. 18. september 2018

- onsdag d. 12. december 2018

Møderne afholdes fra kl. 10 til ca. kl. 12. Møderne afholdes i Bispegården. Dagsorden og bilag kan rekvireres ved henvendelse til stiftskontoret.

Referater vil efter møderne kunne læses her

 

   
© Lolland-Falsters Stift