Medlemmer af stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift for funktionsperioden 1. november 2013 - 31. oktober 2017.

 

Bent Normann Olsen 2013 lille

Formand Bent Normann Olsen   
                                

Formand, Maribo Domsogns Menighedsråd
Maribo Domprovsti

Stiftets repræsentant i Det Mellemkirkelige Råd

Repræsenterer stiftsrådet i følgende stiftsudvalg:
Stiftets Kommunikationsudvalg
Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde
Stiftsdagsudvalget
Udvalget vedr. Reformationsjubilæet i 2017

Mette TangaaNy      

Næstformand Mette Tangaa Jensen

Formand, Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd
Lolland Vestre provsti

 

 

Marianne Gaarden portræt small      

Marianne Gaarden (født medlem)

Biskop, Lolland-Falsters Stift

5470 a 125bred      

Anne Birgitte Reiter (født medlem)

Domprovst, Maribo Dompastorat

Praestekjole ude small      

Michael Fagerlund

Provst, Falster Provsti

Rebekka Maria Kristensen 2013 lille      

Rebekka Maria Kristensen
Sognepræst, Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat
Lolland Vestre Provsti

Repræsenterer stiftsrådet i følgende stiftsudvalg
IStiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde

 Per Møller 2013 lille      

Per Møller

Sognepræst, Maribo Dompastorat
Maribo Domprovsti

Repræsenterer stiftsrådet i følgende stiftsudvalg:
Udvalget vedr. Reformationsjubilæet i 2017

Margrethe Tøttrup 2013 lille      

Margrethe Tøttrup

Sognepræst, Stubbekøbing-Maglebrænde Pastorat
Falster Provsti

Repræsenterer stiftsrådet i følgende stiftsudvalg:
Udvalget vedr. Reformationsjubilæet i 2017

Niels  ReinHardtNy      

Niels Reinhold Nielsen

Menigt medlem, Nykøbing F. Sogns Menighedsråd
Falster Provsti

 

Steen Henriksen 2013 lille      

Steen Henriksen

Kasserer, Tingsted Sogns Menighedsråd
Falster Provsti

Knud Erik Rasmussen 2013 lille      

Knud Erik Rasmussen

Formand, Våbensted-Engestofte Sognes Menighedsråd
Lolland Østre provsti

Stiftsrådets repræsentant i Budgetsamrådet

Repræsenter stiftsrådet i følgende stiftsudvalg:
Innovationsudvalget

Ebbe Balck Sørensen 2013 lille      

Ebbe Balck Sørensen

Kontaktperson, Herritslev Sogns Menighedsråd
Lolland Østre Provsti

Stiftets repræsentant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning 

Susan RasmussenNy      

Susan Rasmussen

Menigt medlem, Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse Sognes Menighedsråd
Lolland Vestre Provsti

Stiftets repræsentant i Folkekirkens Nødhjælp

Repræsenterer stiftsrådet i følgende stiftsudvalg:
Styregruppen for kirkelig undervisning af voksne
Religionspædagogisk Udvalg
Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde
Stiftsdagsudvalget
Diakoniudvalget

 

Susanne MøllerNy 

 

     

Susanne Møller

Formand, Vejleby Sogns Menighedsråd
Maribo Domprovsti

Repræsenterer stiftsrådet i følgende stiftsudvalg:
Innovationsudvalget
   
© Lolland-Falsters Stift