Med baggrund i stiftets vision:

 

"Visionen for Lolland-Falsters Stift er, at alle - præster, provster, menighedsråd, ansatte og frivillige - kan og vil samarbejde på at udvikle menighederne til at være: Levende menigheder.

For at en menighed kan siges at være levende, må det på én eller flere måder - og ofte i samarbejde mellem andre sogne - kunne tilbyde: gudstjenester, kirkelig undervisning og diakoni (socialt arbejde). Mission betragtes som en integreret del af alle tre "kerneydelser".

Formålet med stiftets eksterne kommunikation er:

  • at Folkekirkens tilbud og budskab i Lolland-Falsters Stift fremstår som relevant, aktuelt og markant
  • at sikre menighedsråds- og folkekirkemedlemmer nem adgang til letforeståelig information om forhold, der har betydning for deres arbejde
  • at facilitere erfaringsudveksling og sikre kendskab til vigtige tiltag og centrale begivenheder inden for stiftet
  • at profilere og udbrede kendskabet til stiftsudvalgenes formål og inititativer
  • at profilere og udbrede kendskabet til stiftsrådet og stiftsrådets fokusområder

 Udvalgets medlemmer er:

 

Biskop Steen Skovsgaard Studenterpræst Dorte Hedegaard
Stiftsrådsformand Bent Normann Olsen MR-medlem Lone Kepp
Stiftskontorchef Carsten Kruse Journalist Mogens Warrer
Provst Anne Birgitte Villadsen Webredaktør Marianne Schwartz
Sognepræst Martin Egerup  
   
© Lolland-Falsters Stift