Kapitalforvaltning

På landsplan råder Danmarks 10 stifter over tilsammen 5 mia. kr. Beløbet kommer især fra indtægterne for vedligeholdelse af de mange gravsteder, men også fra andre økonomiske aftaler, med rødder tilbage i historien. Af de 5 mia. er de 2,4 udlånt til folkekirkens sogne og provstier, til anlægsarbejder, byggeri og andre større projekter. De resterende 2,6 mia. ligger i en fælles kasse. Det er de penge, der forvaltes af stifternes fælles kapitalforvaltning. Samarbejdet bygger på den tradition i den danske folkekirke, der tager sit udgangspunkt i det helt lokale virke, med en ret flad struktur og en høj grad af selvbestemmelse. I 2000 udarbejdede Almindelig Brand Bank en rapport om folkekirkens penge. Rapporten førte til, at Kirkeministeriet nedsatte en investeringsgruppe til at se nærmere på stifternes økonomi. Arbejdet i denne gruppe gav det første benchmark, altså en målelig standard for resultatet af de mange investeringer, således at det blev muligt at vurdere, hvorvidt afkastet lå over eller under denne standard, og at vurdere om det kunne gøres bedre. Tanken om at etablere en fælles forvaltning formede sig, og der var flere gode grunde. Dels ville det kunne blive muligt at skabe et større fælles afkast for hele folkekirken, og dels ville forvaltningen blive mindre personfølsom end før, hvor lokale kræfter i stifterne skulle styre arbejdet ud fra deres meget forskellige forudsætninger. Hensynet til muligheden for at kombinere et højt krav til sikkerhed med et større afkast førte til dannelsen af stifternes fælles kapitalforvaltning i efteråret 2010.

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning er sammensat af en læg repræsentant fra hvert af landets stiftsråd, og en stedfortræder for hver af dem. Bestyrelsen udvælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer, og de tre udgør bestyrelsens forretningsudvalg. Bestyrelsens sekretariat udgøres af stiftsadministrationen i Århus og Viborg stifter tilsammen, blandt andet fordi man her stadig har en stiftskasserer. Bestyrelsens fire årlige møder holdes i Århus, af rent praktiske årsager, for her er trafiknettet mest effektivt. I møderne deltager bestyrelsen og sekretariatet, de to forvaltere, administrator og en ekstern rådgiver.

 

Vedtægt 2015 for samarbejde om fælles kapitalforvaltning

 

 

Referater fra møder i bestyrelsen for stifternes

fælles kapitalforvaltning

 

 

   

2017

Referat fra møde den 24. august 2017

Referat fra møde den 19. april 2017

Referat fra møde den 6. februar 2017

2016

Referat fra åbent møde den 21. januar 2016

Årsregnskab 2015

 

 2015

Referat fra mødet den 22. oktober 2015

Referat fra mødet den 20. august 2015

Referat fra mødet den 16. april 2015

Referat fra mødet den 21. januar 2015

  

 

Bestyrelsen for stifternes fælles kapitalforvaltning har konstitueret sig således:

 

Formand: Asger Larsen, Århus Stift
Næstformand: Erik Breum, Haderslev Stift
Kasserer: Rasmus Rasmussen, Fyens Stift

   
© Lolland-Falsters Stift