Fakta

Landemode (2. led af glda. mote 'møde, stævne'), i folkekirken er et stiftsmøde, ledet af biskoppen, hvor stiftets provster deltager. Regelmæssige landemoder forordnedes i 1618 (jf. Danske Lov 1683). På landemode, der indledes med gudstjeneste, kreeres stiftets nye provster, og stiftets økonomiske og andre anliggender forhandles. Forhandlingerne nedfældes i en landemodakt. Det er afskrifter fra landemodeprotokollen, som man kan se på denne side. Akter fra tidligere år blev bragt i stiftsbøgerne.Indtil 1992 var landemodet tillige ankeinstans for provsteretterne i gejstlige sager.
Landemodet ledes af biskoppen.

Efter Landemodet afholdes Landemodegudstjeneste i Maribo Domkirke med efterfølgene Åbent Landemode i Bangs Have, hvor biskoppen og stiftsrådsformanden vil fortælle om årets gang, og der vil være inviteret en aktuel foredragsholder.
Alle er inviteret til at deltage i gudstjenesten og det efterfølgende møde.

Maribo Domkirke
Stiftsrådsformand biskop 640x480 

 Landemode 2017                                                                                 

 Afskrift af landemodeprotokol fra Landemodet den 14. juni 2017  

                                                                 

   
 1Biskop 2016  

Landemode 2016

Afskrift af Landemodeprotokol fra Landemodet den 8. juni 2016

Biskop Steen Skovsgaards landemodeberetning

Stiftsrådets årsberetning v/formand Bent Normann Olsen

KM - fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskude 2017

     
Landemode 2015 5  

Landemode 2015

Afskrift af Landemodeprotokol fra Landemodet den 10. juni 2015

Biskop Steen Skovsgaards landemodeberetning

KM - fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskud 2016

     
Procession 2014

 

 Landemode 2014

Afskrift af protokol fra Landemodet den 14. juni 2014

 

Biskop Steen Skovsgaards landemodeberetning

 

Interview med graver Jesper Nielsern, Majbølle-Vigsnæs: "Kirken er mit pejlemærke"

 

Interview med kirkesanger Ann-Lisa Nichlasen, Majbølle-Vigsnæs: "Man åbner sig for meget, når man synger"

 

Interview med tidl. sognepræst Hans Iversen: "Vi må ikke gå og krympe os"

 

Interview med sognepræst Kenneth Bjørnholt Jacobsen: "Kirken handler om fællesskab"


Landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2015

 

 

 

 

Landemode 2013

 

 Landemode 2013

Afskrift af Landemodeprotokol den 12. juni 2013              

     
   
© Lolland-Falsters Stift