Fakta

Landemode (2. led af glda. mote 'møde, stævne'), i folkekirken er et stiftsmøde, ledet af biskoppen, hvor stiftets provster deltager. Regelmæssige landemoder forordnedes i 1618 (jf. Danske Lov 1683). På landemode, der indledes med gudstjeneste, kreeres stiftets nye provster, og stiftets økonomiske og andre anliggender forhandles. Forhandlingerne nedfældes i en landemodakt. Det er afskrifter fra landemodeprotokollen, som man kan se på denne side. Akter fra tidligere år blev bragt i stiftsbøgerne.Indtil 1992 var landemodet tillige ankeinstans for provsteretterne i gejstlige sager.
Landemodet ledes af biskoppen.

Efter Landemodet afholdes Landemodegudstjeneste i Maribo Domkirke med efterfølgene Åbent Landemode i Bangs Have, hvor biskoppen og stiftsrådsformanden vil fortælle om årets gang, og der vil være inviteret en aktuel foredragsholder.
Alle er inviteret til at deltage i gudstjenesten og det efterfølgende møde.

Maribo Domkirke
   
   
 1Biskop 2016  

Landemode 2016

Afskrift af Landemodeprotol fra Landemodet den 8. juni 2016

Biskop Steen Skovsgaards landemodeberetning

Stiftsrådets årsberetning v/formand Bent Normann Olsen

KM - fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskude 2017

     
Landemode 2015 5  

Landemode 2015

Afskrift af Landemodeprotokol fra Landemodet den 10. juni 2015

Biskop Steen Skovsgaards landemodeberetning

KM - fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskud 2016

     
Procession 2014

 

 Landemode 2014

Afskrift af protokol fra Landemodet den 14. juni 2014

 

Biskop Steen Skovsgaards landemodeberetning

 

Interview med graver Jesper Nielsern, Majbølle-Vigsnæs: "Kirken er mit pejlemærke"

 

Interview med kirkesanger Ann-Lisa Nichlasen, Majbølle-Vigsnæs: "Man åbner sig for meget, når man synger"

 

Interview med tidl. sognepræst Hans Iversen: "Vi må ikke gå og krympe os"

 

Interview med sognepræst Kenneth Bjørnholt Jacobsen: "Kirken handler om fællesskab"


Landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2015

 

 

 

 

Landemode 2013

 

 Landemode 2013

Afskrift af Landemodeprotokol den 12. juni 2013              

     
   
© Lolland-Falsters Stift