Energistyrelsen har den 1. oktober 2009 udsendt et cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Cirkulærets overordnede mål er, at det samlede forenergieffektiviseringbrug reduceres med 10 procent frem til 2011 set i forhold til forbruget i 2006.

Af cirkulærets bestemmelser fremgår det blandt andet., at alle statslige institutioner er forpligtet til at:

• udøve en energieffektiv adfærd
• indberette energiforbrug
• sikre energieffektive indkøb
• sikre energieffektive bygninger og
• offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug

På stiftskontoret er stiftsfuldmægtig Henrik Nielsen udpeget som kontorets energiansvarlige, og der arbejdes for tiden på at få udarbejdet en energimærkningsrapport for kontorets lokaler samt en energihandlingsplan.

 

Foreløbig energihandlingsplan:

- elspareskinner på alle arbejdspladser (er etableret de fleste steder)
- glødepærer er så vidt muligt udskiftet med elsparepærer 
- vinduer er tætnet/fortsatsrammer (2010/2012)

- 3-lagsvinduer isættes i ny tilbygning (2012)
- sørge for at printere, pc'ere osv. der indkøbes fremover er energivenlige
- sørge for medarbejderne udviser energirigtig adfærd: husker at slukke lys efter sig, kopiere på begge sider o.s.v.

   
© Lolland-Falsters Stift