Lolland-Falsters Stift blev udskilt fra Fyens Stift i 1803, men ”smålandene”, Lolland og Falster med Fejø, Femø og Askø, havde allerede længe haft en vis selvstændighed i kirkelig henseende. Siden 1688 er der f. eks. blevet holdt eget landemode (stiftsmøde) i Maribo. Hensigten med delingen var at skabe overensstemmelse mellem den kirkelige administration (stiftet) og den verdslige (amtet). Det gjorde Lolland-Falster til landets mindste stift. Sådan er det forblevet indtil i dag, også selv om mange andre forhold har ændret sig. Men stiftets størrelse med 104 sogne giver mulighed for overskuelighed og nærhed til hinanden til gavn for det kirkelige fællesskab.

 

hesnaes pomlenakke 3

 

   
© Lolland-Falsters Stift