Stiftets kirker rejser på mange områder flere spørgsmål, end de besvarer. Ikke alene skiller kirkernes sig ud ved deres gennemgående sene opførelsestidspunkt og deres karakteristiske formsprog. Set under et står de også bevaret i en forbavsende oprindelig form, med relativt få af de om- og tilbygninger, der eller er udberedte, ikke mindst i onråder med så god landsbrugsjord som på Lolland og Falster. Taget i grove træk står en fjerdedel af de middelalderlige landkirker uden nogen form for tårn, og medregnes kirker med blot en tagryter i de tårnløse kirkeres tal, udgør de over en tredjedel af den samlede mængde. Kirkelandskabet på Lolland og Falster er noget helt for sig selv i en dansk sammenhæng. Først og fremmest er det teglstenskirkernes ubestridte hovedområde. Af øernes middelalderlige landkirker er hele 84 % opført af brændt ler, men natursten af forskellig art spiller en underordnet rolle. 

 

 

SoellestedKirkeLille

 Søllested kirke og klokkehus

Øernes tradition for brugen af tømrede klokkehuse har åbenbart i høj grad overflødiggjort det gotiske klokketårnsbyggeri.I det andet af de middelalderlige klokkestableres hovedområde, Sønderjylland, er til sammenligning en tiendedel af kirkerne kullede, mens kirker helt uden tårn eller med kun en tagrytter udgør knap en fjeredel. Går man - til yderligere sammenligning - til det syd- og midtjyske område, fra Sønderjylland op til en linie fra Jyllands armhule over Viborg til Limfjorden og langs med denne til Vesterhavet, er andelen af middelalderlige kirker helt uden tårn eller med kun en tagrytter faldet til en sjettedel. Især i det syd- og midtjyske område fik mange gamle kirker først tilbygget tårne i årene omkring 1900, ligesom en del kullede middelalderkirker blev nedrevet til fordel for nybyggeri.

Det kan forrykke statistikken over tårnløse kirker noget, men næppe ændre ved Lolland-Falsters førerstatus indenfor kirker uden muret tårn. På den anden side siger det jyske eksempel noget om, at ændrede økonomiske forhold og nye bebyggelsesmønstre kan få konsekvenser for kirkernes udformning, og dætter det i relief, at en tur over Lolland-Falster før én forbi en perlerække af i al fald udefra set ret urørte middelalderkirker.

(Uddrag fra Jubilæumsskriftet Lolland-Falsters Stift 1803-2003, -"Middelalderens landkirker" af Ulla Kjær og Poul Grinder Hansen). Læs hele artiklen om "Middelalderens landkirker" (pdf)

Læs også artiklen om kirkebygninger efter 1803 af Kjeld de Fine Licht (pdf)

 

   
© Lolland-Falsters Stift