Logo introkursus ln Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper.

 

Anette Eilers Flemming Madsen 4496x1799 932x373

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

Kurser i 2018:

Onsdag den 14. marts 2018 i Skt. Bendts Sognegård, Ringsted. TILMELDING HER

Onsdag den 24. oktober 2018 i Skt. Bendts Sognegård, Ringsted. TILMELDING HER

Du kan finde flere datoer og yderligere oplysninger om kurset på www.folkekirkenspersonale.dk

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Program

Kl. 08.30 – 09.00            Velkomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.00 – 09.40            Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke
                                     Oplægget giver en introduktion den den danske folkekirkes historie .                              

Kl. 09.40 – 09.50            Pause

Kl. 09.50 – 10.30            Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
                                     Oplægget giver deltagerne en grundlæggende forståelse for folkekirkens gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Derudover giver oplægget et overblik over de
                                            forskellige stillingstypers rolle og kompetencefordeling i forbindelse med folkekirkens kirkelige handlinger.                                

Kl. 10.30 – 11.00            Pause

Kl. 11.00 – 12.20            Folkekirkens opbygning og "hvor kommer pengene fra"?                                   
                                     Oplægget giver en elementær indføring i folkekirkens organisatoriske og økonomiske opbygning.

Kl. 12.20 – 13.20            Frokost

Kl. 13.20 – 14.20            Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
                                     Oplægget skal i hovedtræk give kendskab til menighedsrådets ansattes forhold og præsters ansættelsesforhold og give en bevidsthed om
                                            samspillet mellem de forskellige faggrupper i folkekirkens opgavefællesskab og om god adfærd hos folkekirkens personale.                              

Kl. 14.20 – 14.40            Pause

Kl. 14.40 – 15.20            Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (fortsat)

Kl. 15.20 – 15.40            Pause

Kl. 15.40 – 16.40            Sognet som en del af en sammehæng
                                     Oplægget skal præsenrere folkekirken i spændingsfeltet mellem at være en lokal sognekirke og være en kirke, der i stigende grad også
                                            udformer tilbud til mindre målgrupper inden for at større område end det enkelte sogn.                              

Kl. 16.40 – 17.00            Udfyldelse af evalueringsskema

Kl. 17.00 – 17.30            Afslutning med sandwich

   
© Lolland-Falsters Stift