Sognepræst (Falster Provsti)
Karin Jytte Langballe, Sundbyvej 30, Sundby, 4862 Guldborg
Telefon: 54 43 22 58, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Sognepræst (Lolland Østre Provsti)
Esbern Gaur Vernersen, Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Telefon: 54 77 02 35, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Præsten for Hørehæmmede øst for Storebælt:

 

Peter Hansen, Sprogøvej 19, 3.th., 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 33 11 61

 

Præsten for De Hørehæmmede øst for Storebælt er et præsteembede i Den Danske Folkekirke, der blev oprettet i 1986. Dette embede har intet sogn og er ikke kirkebogsfører/begravelsesmyndighed.

 

Dette embede har til opgaver under tilsyn af biskoppen over Københavns Stift at varetage præstelig betjening af hørehæmmede (herunder døvblevne) i Danmark øst for Storebælt. Det består i at forrette gudstjenester (mindst 2 pr. måned) og kirkelige handlinger i området med fornøden anvendelse af hjælpemidler, der er relevant for hørehæmmede og døvblevne (tekstning og/eller Mund-Hånd-system).
Desuden skal embedets indehaver, der efter sin ansættelse gennemgår en særlig uddannelse, bistå hørehæmmede med gennemførelse af mødevirksomhed og studiekredse, foretage hjemmebesøg i det omfang, det er muligt, samt deltage som medlem i det arbejde, der udføres af Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede øst for Storebælt.
Endelig er embedets indehaver konsulent for de såkaldte kontaktpræster for hørehæmmede øst for Storebælt.


Kontaktpræsterne for hørehæmmede har gennemgået et kursus om høretab og hjælpemidler og bliver derudover løbende opdateret, således at de kan rådgive kolleger og menighedsråd om f.eks. omgang med hørehæmmede - og pårørende - i forbindelse med sjælesorg, installation af teleslynger i kirker og menighedslokaler, belysning etc. Ofte er det ikke så meget, der skal ændres ved de bestående forhold, for at de hørehæmmede kan få det samme udbytte af fx. gudstjenesten eller foredraget som dem, der ikke har høreproblemer.

 

Her i landet er ca. 250.000, der har høreproblemer

 

 

 

   
© Lolland-Falsters Stift