Lolland-Falsters Stiftskonvent

Kategori
Præstekursus
Dato
03 maj 2017 10:30
Sted
Sognets Hus, Kirkestræde 6
4930 Maribo, Danmark

Program:

Kl. 10.30:  Holger Villadsen, tidl. sekretær for biskopperne:

Reformationen og gudstjenesterne i Danmark

Reformationen betød også en reform af gudstjenesterne i Danmark. De overordnede regler blev fastsat i Den danske Kirkeordinans fra 1539; senere blev de fulgt op af alterbogen i 1556, salmebogen i 1569 og gradualet i 1573. Det undersøges og overvejes, hvad der skyldes påvirkning fra Luther, og hvad der er arv fra dansk senmiddelalderlig liturgi. I foredraget trækkes der linjer fra reformationstidens gudstjenesteordning og frem til dem seneste gudstjenesteordning fra 1992.

Kl. 12.00: Frokost i sognets Hus. Medbring madpakken, kassen giver øl og vand.

Kl. 12.45: Generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Kontingentets størrelse?

5. Eventuelt

Kl. 13.15:  Eberhard Harbsmeier, fhv. rektor i Løgumkloster:

Luther og humanismen

Humanisme og kristendom ses i dag ofte som modsætning. Sådan var det ikke i reformationstiden. Humanismen – med Erasmus fra Rotterdam som sin tids førende autoritet – gav faktisk allerede før Luther væsentlige impulser til reformationen, og alliancen mellem humanisme og reformation viste sig at være en meget slagkraftig alliance – til trods for de modsætninger, som også var der.

Foredraget vil belyse forholdet mellem humanisme og reformation både i historisk, men også i nutidigt perspektiv. Vor tids problemstillinger og diskussioner ligner på mange måder – til trods for forskelle - de spørgsmål, man var optaget af i reformationstiden.

 

Per Møller                               Pia Pape                                 Benedikte Knudsen

Denne invitation sendes til alle præster og emeriti i stiftet.

Alle er medlemmer af stiftskonventet medmindre de udtrykkeligt har meldt sig ud.

Da konventet alene fungerer i kraft af medlemsindbetalinger beder vi venligst om kontingent for 2017 på netbank 1551   1799703 .

Kontingentet er 100 kr. for præster i embede og 50 kr. for emeriti.

Første år er kontingentfrit for nye præster i stiftet.

 
 

Alle datoer

  • 03 maj 2017 10:30
 
   
© Lolland-Falsters Stift