Tilbage til: Alle varer

Temahæfte - Spor af reformationen

PDFUdskrivEmail
Spor af reformationen
Pris: kr25.00
Beskrivelse

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther 95 teser op på døren til Wittenberg. Han indbød dermed til en teologisk samtale om pavekirkens omfattende afladshandel; men teserne skulle vise sig at blive begyndelsen til Luthers opgør med selve pavekirken. Reformationen bredte sig med stor hast i Europa og satte sig dybe og betydningsfulde spor. Disse spor kan stadig ses - også på Lolland-Falster.

Med denne udgivelse: Spor af Reformationen i Lolland-Falster indleder Lolland-Falsters Stift markeringen500 året for reformationen. Lokale præster, menighedsrådsmedlemmer og en enkelt historiker har skrevet nogle spændende og læseværdige artikler, som stiftsrådet for Lolland-Falster hermed har fornøjelsen af at tilbyde præster, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede. Det er vort håb, at netop det lokale fokus gør artiklerne særligt interessante, og at den lokale forankring vil give læserne lyst til at vide endnu mere om det reformatoriske anliggende. Ikke alene som en historisk begivenhed, men som en stadigt levende virkelighed og arv, som det er værd at værne om.