LOF valgbestyrelse bispevalg 2017Fra venste: Formand Knud Brusgaard Nielsen, May-Brit Buchardt Horst, Ebbe Balck Sørensen

Stiftets provstiudvalg nedsætter en valgbestyrelse på tre medlemmer, som leder valget med sekretariatsbistand fra stiftsadministrationen. Repræsentanter fra stiftets fire provstiudvalg har i dag den 20. februar 2017 være samlet for at nedsætte valgbestyrelsen til det kommende bispevalg.

Følgende blev valgt til valgbestyrelsen:

Knud Brusgaard Nielsen, Falster Provsti
Ebbe Balck Sørensen, Lolland Østre Provsti
May-Brit Buchardt Horst, Lolland Vestre provsti

Følgende blev valgt som suppleanter:

1. suppleant: Conny Krogh, Lolland Østre Provsti
2. suppleant: Susanne Nielsen, Maribo Domprovsti

I forlængelse af valgmødet holdt valgbestyrelsen det konstituerende møde, og Knud Brusgaard Nielsen blev valgt som formand.

Valgbestyrelsen har tre vigtige opgaver: At kontrollere, at anmeldelsen af kandidatlister og stillerlister er gyldige samt sikre, at alle stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster er optaget på en valgliste. Endelig skal valgbestyrelsen sikre, at optælling af stemmer foregår korrekt. Valgbestyrelsens medlemmer glæder sig til at være pionere for det digitale valg af ny biskop.

   
© Lolland-Falsters Stift