Stemmeberettiget
Foto: colourbox.dk

Valglisten suppleres med personer, som senest en uge før afstemningsmaterialets udsendelse har opnået stemmeret, dvs. den 18.april 2017/29.maj 2017. Herefter kan der kun slettes personer og ændres adresser. Vær opmærksom på, at personerne også skal være stemmeberettiget på optællingsdagen, dvs. den17.maj 2017/22.juni2017 ligesom man skal være stemmeberettiget i 1. stemmerunde for at kunne stemme i 2. stemmerunde.

1. Menighedsråd

Menighedsrådsmedlemmer i stiftet har stemmeret.

Menighedsrådsmedlemmer på orlov har ikke stemmeret. Her stemmer en evt. stedfortræder for medlemmet.

Hvis menighedsrådsmedlemmet er på orlov, skal medlemmet være tilbage inden en uge før afstemningsmaterialets udsendelse for at opnå stemmeret.

Hvis et fraflyttet menighedsrådsmedlem ønsker at forblive i menighedsrådet, skal vedkommende afgive skriftlig erklæring om det til sit menighedsråd. En kopi af denne erklæring indsendes samtidig til stiftsadministrationen med oplysning om adresseændringen.

En sognebåndsløser, der er medlem af menighedsrådet i det sogn, til hvis præst der er løst sognebånd, og som mister sin valgbarhed, fordi den præst, til hvem der er løst sognebånd, fratræder sin stilling eller opsiger sognebåndsløsningen, eller hvor sognebåndsløseren mister sin valgbarhed på grund af en pastoratsændring, kan bevare sit medlemskab til udløbet af valgperioden, hvis vedkommende over for rådet afgiver en bindende erklæring herom. Kopi af sognebåndsløserens erklæring indsendes til stiftsadministrationen, straks den er modtaget af menighedsrådets formand.

Sognebåndsløsere til præster på orlov har stemmeret og skal ikke afgive bindende erklæring.

Provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd og ikke er præster, har ikke stemmeret.

 

2. Præster som i kraft af deres ansættelse er medlemmer af et menighedsråd i stiftet

Fødte medlemmer af menighedsrådet har stemmeret.

 • Præster ansat for et år eller mere anses for at være født medlem.
 • Overenskomstansatte præster ansat uden angivelse af varighed, anses ansat for en periode af 1 år eller mere, og dermed for at være født medlem.
 • Flere ansættelser under 1 år i samme sogn, der sammenlagt bliver mere end 1 år, kan give stemmeret, hvis der er tale om et forlænget ansættelsesforhold (samme vilkår og samme sted).
 • Flere ansættelser under 1 år i forskellige sogne, der sammenlagt bliver mere end 1 år, giver ikke stemmeret.

Det er afgørende, hvad der står i ansættelseskontrakten/-kontrakterne.

En præst på orlov har stemmeret i sin egenskab som præst.

En præst, der er medlem af flere menighedsråd, er kun stemmeberettiget i et af dem.

Præster ansat i flere sogne med fælles menighedsråd fordelt over flere stifter, har stemmeret til bispevalg i samtlige stifter.

Følgende har ikke stemmeret;

 • Ansat i stillingen med en kortere varighed end 1 år, f.eks. ansat i barselsperiode, sygeperiode, studieorlov mv.
 • Flere ansættelser under 1 år i forskellige sogne/ menighedsråd inden for stiftet giver ikke stemmeret
 • Ulønnede præster, f.eks. hjælpepræster

 

3. Tjenestemandsansatte samt overenskomstansatte præster, som ikke er medlem af noget menighedsråd

Tjenestemandsansatte samt overenskomstansatte præster, som ikke er medlem af noget menighedsråd har stemmeret, når

 • ansættelsen har en varighed af 1 år eller mere
 • ansat af kirkeministeren og
 • tilsynsførende er Lolland-Falsters Stifts biskop

Her tænkes f.eks. på sygehuspræster, fængselspræster mv uden tilknytning til noget menighedsråd.

Bestemmelsen omfatter både fastansatte og midlertidigt ansatte.

 • Overenskomstansatte præster ansat uden angivelse af varighed, anses ansat for en periode af 1 år eller mere.
 • Flere ansættelser under 1 år i forskellige sogne/ menighedsråd giver ikke stemmeret.

En præst på orlov har stemmeret i sin egenskab som præst.

Følgende har ikke stemmeret:

 • Ansat i stillingen med en kortere varighed end 1 år, f.eks. ansat i barselsperiode, sygeperiode, studieorlov mv.

Ulønnede præster, f.eks. hjælpepræster.

   
© Lolland-Falsters Stift