Bispekåbe 001 505x640

Kirkeministeriet har den 31. januar udskrevet bispevalg i Lolland-Falsters Stift. Stiftets nye biskop skal tiltræde den 1. september 2017 som efterfølger for biskop Steen Skovsgaard, der fratræder sin stilling med virkning fra udgangen af august 2017. Den nye biskop tiltræder den 1. september 2017.

Det er de valgte medlemmer i stiftets menighedsråd og præster, som i kraft af deres ansættelse er medlemmer af et menighedsråd, som har stemmeret og dermed er med til at vælge hvem, der skal være stiftets nye biskop. Efter forslag fra stiftsadministrationen og efter høring hos biskopper, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer m.fl., har Kirkeministeriet besluttet, at bispevalget for første gang gennemføres elektronisk.

Det betyder, at stiftets menighedsrådsmedlemmer og stemmeberettigede præster vil få afstemningsmaterialet sendt til deres digitale postkasse (e-boks). Hvis man som stemmeberettiget er fritaget fra at modtage digital post kan stemme afgives ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen. Sammenlagt vil der være omkring 470 stemmeberettigede i stiftet. Antallet er med forbehold, da der i nogle sogne er udfyldnings- eller nyvalg i gang, som først afsluttes den 14. marts 2017.

Der er frist for anmeldelse af kandidater til valget senest tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede stillere. For hver stiller anføres navn og bopæl, og desuden anføres for valgte menighedsrådsmedlemmer, hvilket menighedsråd de er medlem af, samt for præsters vedkommende, hvilken præstestilling de beklæder. Ingen kan være stiller for mere en en kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat.

Cirkulæreskrivelse af 31. januar 2017 - Meddelelse om bispevalg i Lolland-Falsters Stift 2017

Bekendtgørelse nr. 90 af 25. januar 2017 om bispevalg

Lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. juli 2007 om udnævnelser af biskopper og om stiftsbåndløsning

   
© Lolland-Falsters Stift