Logo-bispeembedet

I betænkning 1477 er der sat ord på folkekirkens overordnede vision: ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser”.

 

Med udgangspunkt i denne overordnede vision, har vi i Lolland-Falsters Stift arbejdet med og drøftet, hvilken vision vi ønsker at arbejde ud fra på stiftsplan. Det er sket, dels ved at jeg som ny biskop i 2006 besøgte alle sogne, præster og menighedsråd i stiftet og dannede mig et indtryk af forholdene, dels gennem et par stiftsdage, hvor vi har drøftet og arbejdet med visioner og værdier.

 

I min lille bog: Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift, står der flg. om Lolland-Falsters Stifts vision og værdier:

 

”Visionen for Lolland-Falsters Stift er, at alle – præster, provster, menighedsråd, ansatte og frivillige – kan og vil arbejde stædigt, energisk, glad og gerne med at udvikle menighederne til at være: Levende menigheder.  For at en menighed kan siges at være levende, må der på én eller anden måde – og ofte i samarbejde mellem flere sogne – kunne tilbydes: gudstjenester, kirkelig undervisning og diakoni. Mission betragtes som en integreret del af alle tre ”kerneydelser”.

 

Vigtige værdier for at virkeliggøre denne vision er: Tillid, åbenhed, omsorg, respekt og glæde.

 

Hertil kommer det arbejde, som gøres lokalt på sogne-, provsti- og stiftsplan for at forankre og virkeliggøre denne
vision lokalt. Det er jo vigtigt, at det ikke er noget der sker ovenfra og ned, men at de enkelte menighedsråd, præster
og menigheder får lejlighed til at arbejde med på og beskrive, hvad der er netop deres kirkes og sogns mål indenfor
denne overordnede vision.

 

Steen Skovsgaard

 

 

 

 

 

 

   
© Lolland-Falsters Stift