Kursusudvalget vælges på det årlige stiftspræstemøde for ét år ad gangen. Kursusudvalget tilrettelægger kurser for præster og foredragsrækker for præster og andre interesserede. Foredragene holdes for det meste i Sognets Hus, Maribo, ca. en gang om måneden i efteråret og vinterens løb. Arrangementerne annonceres under Det Sker.

 

Medlemmer af kursusudvalget:

 

Maribo Domprovsti, sognepræst Jeanette Strømsted Braun, Bandholm-Askø Pastorat

Falster Provsti, sognepræst Benedikte Knudsen, Idestrup Pastorat

Lolland Vestre Provsti, sognepræst Hanne Lund, Sandby-Branderslev Pastorat

Lolland Østre Provsti, Esbern Gauer Vernersen, Majbølle-Vigsnæs Pastorat

Provst Anne Birgitte Villadsen, Lolland Østre Provsti


Biskop Steen Skovsgaard

   
© Lolland-Falsters Stift