Udvalgte

Liste over udvalgte artikler til modul på forsiden

Ved optællingen af de afgivne stemmer den 17. maj 2017 blev resultatet, at ingen af de fire bispekandidater opnåede over 50% af de afgivne stemmer. Det er derfor de to kandidater med flest stemmer, der går videre til 2. valgrunde. De to kandidater er:

(Opstillet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn)

Christina Rygaard Kristiansen 427x640    

Christina Rygaard Kristiansen

Sognepræst, Tingsted

 

www.christinarygaardkristiansen.dk 

   

Mød Christina på Facebook

     
Marianne Gaarden 439x640  

Marianne Gaarden

Teologisk konsulent, Helsingør Stift

 

www.mariannegaarden.dk

 

Mød Marianne på Facebook

Stiftsadministrationen er lukket mandag den 11. september 2017.

 Spaghettigudstjeneste 050 2 640x427

Kære teologistuderende!

I Lolland-Falsters Stift er der tradition for, at vi inviterer tologistuderende til et kort praktikforløb i stiftet, så I får indsigt i, hvordan det er at være præst på Sydhavsøerne og opleve, at der er mange andre ting at byde på udover de attraktive præsteembeder. Og vi glæder os til at se dig!

Det er gratis at deltage!
Det er muligt, fordi Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift har bevilget penge til formålet. Du vil blive indkvarteret hos en af stiftets præster, så det eneste du skal betale er transporten til Nykøbing F .og retur fra Nykøbing F. eller en af Lollandbanens stationer.

Om præstepraktikken
Inden praktikforløbets start vil du blive kontaktet af din praktikpræst, og I aftaler, hvordan dagene skal forløbe. Det forventes, at du deltager aktivt i planlægningen, og at du er frisk på at være involveret i søndagens gudstjeneste. Præstepraktikken prioriteres og finansieres af Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift.

Program

Fredag den 6. oktober 2017

Kl. 15.00  

 

 

Biskoppen byder velkommen til Lolland-Falsters Stift.

Anders M. Lauritsen, sognepræst i Væggerløse, fortæller om at være ny præst i et landsogn.

Søren Holm, best.medlem i Menighedsrådsforeningen i Lolland-Falsters Stift, fortæller om menighedsrådets samarbejde med præsten, og om menighedsrådets valg af ny præst.

Kl. 18.00

 

Middag

Kl. 20.30   Afslutning og andagt i hulen

Lørdag den 7. oktober 2017

Kl. 09.30

 

Morgenandagt i Kippinge Kirke v/Eva Heyn, sognepræst i Nordvestfalster Pastorat.
Efterfølgende fortæller Eva Heyn om kirken, som i middelalderen var en berømt valfartskirke. 

Kl. 10.30

 

Om projektet "Kirken på landet" 

Dorte Hedegaard, som er sognepræst i Nordvestfalster Pastorat og ansat i projektet, fortæller om udfordringerne for kirkelivet i landdistrikterne.

Sted: Vålse Kirke

Kl. 12.00

 

Frokost på Restaurant Flamez i Nykøbing F.

 

Kl. 13.30

 

Klosterkirken i Nykøbing F.

Du vil høre om kirken og om vilkårene for at være præst i et stort sogn med administrationschef og om samarbejdet med flere præster.

Kl. 15.00   Afslutning

Søndag den 8. oktober 2017

           

Du deltage aktivt i søndagens gudstjeneste i praktikpræstens song med efterfølgende samtale og frokost.

Praktikpræsten kører dig til nærmeste togstation.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest fredag den 15. september via linket på stiftets hjemmeside, www.lfstift.dk/Præstepraktik 2017. Vi skal bede om, at tilmeldingsfristen overholdes, da stiftets præster og familier frivilligt stiller sig til rådighed, og at evt. afbud meddeles så hurtigt som muligt. Link til TILMELDING TIL PRÆSTEPRAKTIK 2017.

Spaghettigudstjeneste 187 2 634x640

 

Hvis du har nogle spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte planlægningsgruppen:

Sognepræst Søren Winther Nielsen
Tlf.: 54 17 90 31 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sognepræst Janne Funch Svensson,
Tlf.: 54 94 80 19 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sognepræst Esbern Gauer Vernesen
Tlf.: 54 77 02 35 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sognepræst Anne-Lene Frederickson,
Tlf.: 54 60 00 09 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Provst Michael Fagerlund
Tlf.: 20 42 85 48 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Spørgsmål vedr. tilmelding 
Marianne Schwartz, stiftsadministrationen
Tlf.: 54 85 02 11 - Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

 

maxresdefault

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper.

Luther maleri

I 2017 fejrer vi 500-året for reformationens begyndelse. Den 31. oktober 1517 offentliggjorde munken Martin Luther sin kritik af afladshandlen, som betød, at man kunne købe sig
hurtigere adgang til 
Paradis. Det var kun begyndelsen, og efterhånden kom Luther i et dybere og dybere modsætningsforhold til den romersk-katolske kirkes lære. Efter mange
dramatiske begivenheder 
endte det med en dyb splittelse i kirken, hvor protestanterne, som kun anerkendte skriftens ord og ikke pavens autoritet, dannede deres egne menigheder.
Også her i Danmark bredte 
den nye bevægelse sig hurtigt, og i 1536 gik hele det danske rige over til den evangelisk-lutherske tro, som stadig danner grundlaget for vores Folkekirke.

Her i stiftet vil vi – som i det øvrige Danmark og alle de andre steder på Jorden, hvor Luthers ord har slået rod – markere jubilæet med en mangfoldighed af arrangementer, udgivelser
og aktiviteter.

Aktiviteter i jubilæumsåret:

Teser til tiden

Martin Luthers 95 teser om afladen var en kritisk behandling af datidens afladsteologi – og praksis, hvor man ved køb af afladsbreve kunne sikre sig og sine hurtigere adgang til himlen.

Afladen i den form er ikke længere aktuel, men det er kirke og kristendom. Det er relevant at formulere kristentroen og modsige det, som skygger for den.
Derfor har vi stillet alle præster i stiftet og en række lægfolk dette spørgsmål: Hvordan ville du kort og fyndigt formulere din tro, dit kirkesyn og din kritik af
det, som strider mod det?

De 95 nye teser vil blive trykt på 4 plakater, som trykkes til hvert provsti og kan ophænges i kirken, sognegården, præstegården eller hvor man nu ellers
mødes og taler om kirke og tro. Der bliver også trykt 500 hæfter med teserne, som kan bruges af studiekredse, samtalegrupper og måske konfirmander.

Vi er i fuld gang med at indsamle teserne og regner med at kunne udgive dem i slutningen af sommeren 2017.

Ansvarlig for projektet er sognepræst Jesper Bacher, Tirsted.

Reformationsarrangementer

Reformations-arrangementer, der er anmeldt til stiftet, vises løbende på stiftets hjemmeside i kalenderen ”Det Sker" og er markeret med orange ramme. Klik her for at gå til kalenderen.


Reformationsudgivelser

 Reformation temahaefte 445x640

Spor af Reformationen

Temahæfte, udgivet af Reformationsudvalget i Lolland-Falsters Stift 2016

Stiftsrådets udvalg til fejring af reformationen på Lolland-Falster har udgivet hæftet: "Spor af reformationen på Lolland-Falster". Netop det lokale fokus gør artiklerne særligt interessante, og den lokale forankring vil give læserne lyst til at vide endnu mere om det reformatoriske anliggende. Ikke alene som en historisk begivenhed, men som en stadigt levende virkelighed og arv, som det er værd at værne om. 

Hæftet kan bestilles via stiftets webshop og er gratis for stiftets menighedsråd og præster. Klik her for at læse reformationshæftet online.

   
 msc 445x640

Ti Fadervor-meditationer for lille orgel
Komponeret af organist Flemming Chr. Hansen, 2016

Lolland-Falsters Stift har til reformationsjubilæet bestilt et orgelværk hos organist og komponist Flemming Chr. Hansen, Sakskøbing. Værket kan spilles på helt små orgler og på større orgler. Sværhedsgraden er overkommelig, og værket vil derfor kunne spille af de fleste organister. Det er som udgangspunkt tænkt til opførelse ved gudstjenester, hvor præsten bidrager med korte betragtninger/miniprædikener over Fadervors enkeltdele mellem de enkelte satser. På denne måde vil hver sats i musikken fremstå som et musikalsk rum for meditation over det netop sagte og over netop denne del af Fadervor. 

Forløbet med betragtninger og orgelsatser varer samlet omkring 45 minutter, og man kan derfor også nemt sætte det hele ind i en gudstjenesteramme med indledning og afslutning, salmer, læsninger, bønner o.s.v. efter stedet skik.

Orgelværket kan bestilles ved henvendelse til stiftsadministrationen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

 

Tilbud fra kommercielle udbydere

Deltag i en dagstur i UNESCO-byen Christiansfeld og Haderslev med fokus på, hvorledes reformationen afspejler sig i de to byer. Oplev den spændende historie om, hvorfor Haderslev fik indført reformationen 10 år før det øvrige Danmark, og hvorledes Luthers tankegang ses i Christiansfeld, der er grundlagt af den Luthersk evangeliske Brødremenighed.
Udbyder: Christiansfeld Centeret og VisitHaderslev. Læs mere her.

 

Teatret Masken: "Martins oprør". Martin Luther fylder rigtig meget i alles bevidsthed i år og her er en musisk teaterforestilling der henvender sig specielt til konfirmander og skal spilles i kirker. "Martins oprør" er en reformations/ungdomsforestilling der taler sig ind i de unges liv. Forestillingen turnere i uge 36 (ledig d. 8. , 9. og 10. sep.), uge 37, uge 48 (hvor forestillingen skal spille i Kettinge Kirke 29. nov.). "Martins oprør" koster 15.000 kr. og hvis du finder forestillingen interessant, kontakt da venligst Ingeborg Fangel Mo, tlf. 53 91 24 45, Musikteatret SAUM. 
Læs mere om teaterstykket her.

Reformationudvalget i Lolland-Falsters Stift

Tovholder

Provst Bjarne A. Madsen
Storemosevej 109, 4944 Fejø
Tlf.: 54 71 31 00, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Øvrige medlemmer:

Stiftsrådsformand Bent Normann Olsen
Sognepræst Jesper Bacher, Tirsted
Sognepræst Per Møller, Maribo
Provst Michael Fagerlund, Nykøbing F
Sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde
Tove Niclasen, Tirsted Sogns Menighedsråd
Sognepræst Margrethe Tøttrup, Stubbekøbing

 

 

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift