Uncategorised

Daab 1

Fra www.km.dk

Dåbsprocenten skal vendes, kontakten mellem unge og kirke efter konfirmationen skal forbedres, og så skal dørtrinnet mellem kirken og det øvrige samfund sænkes, så kirken opleves som åben og gæstfri af flest muligt. Det er ambitionen bag Folkekirkens Udviklingsfonds opslag om ansøgninger til nye initiativer, der kan styrke det overordnede fokus for 2018: ”Kirken i samfundet.”

I alt har Udviklingsfonden ca. 2 mio. kr. at støtte med. Læs mere om formålet, og hvordan der ansøges på Kirkeministeriets hjemmeside.

Treenigheden helligånd 2017

Trinitatis søndag 2014 fik vi en stor attraktion ved bispegården i Nykøbing Falster. Det er en over 3 meter høj bronzeskulptur af Hein Heinsen, som illustrerer treenigheden. En ligesidet trekant med tre sider: Gudfader, Gudsøn og Gudhelligånd. 

Gudhelligåndsiden er særlig markant. Den består af hundredvis af former, skæve og lige, store og små, klumper, geometriske figurer, dybe huller, forrevne fremspring, og også enkelte, hvor det tydeligt fremgår, hvad det er: En knibtang, en bog, et øre, mønsteret fra et bildæk osv.

pinse due620x370

Af biskop Steen Skovsgaard

Ånden kommer og fylder os. Det er det, som vi skal høre og glæde os over i dag, pinsedag.

I bispegården har vi et smukt maleri af den lokale kunstner, Erik Mortensen. Det forestiller en sort, krøllet plasticpose. Ved præsentationen sagde Erik Mortensen: Har I nogensinde tænkt på, at en sort plastikpose aldrig bare er sort? Den er fyldt med farver og lys, når solen og himlen spejler sig i den mørke plastik. Og på maleriet var plastikposen da heller ikke sort. Den var nærmere hvid, for den var malet i skarpt sollys.

ramme kirke72ppi 3

Listen over AMU-kurser målrettet ansatte i Folkekirken er lang, men kurserne bliver ofte aflyst, fordi det er svært at samle hold. Det skal en ny hjemmeside gøre op med.

Det er aldrig sjovt at blive afvist. Heller ikke når kursuset bliver aflyst på grund af for få tilmeldinger. Men med den nye hjemmeside www.uddannelsesdating.dk skal det være slut med aflyste AMU-kurser.

maribo domkirke

Biskop Steen Skovsgaards ordinationstale ved Laura Brøchner Mogensens ordination den 28. maj 2017 i Maribo Domkirke:

Kære Laura! De ord af den hellige skrift, som jeg på din indvielsesdag særlig vil lægge dig på sinde, står skrevet i 2. Kor Kap 4, vers 7: ”Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.”

maribo domkirke

Søndag den 28. maj 2017 kl. 16.30 ordinerer biskop Steen Skovsgaard cand.theol. Laura Brøchner Mogensen i Maribo Domkirke med henblik på ansættelse i et barselsvikariatet i Søllested-Skovlænge-Gurreby Pastorat.

Alle er velkomne.

Bibelselskabet2017 CLU2736 2 640x426

PRESSEMEDDELELSE


Ved Bibelselskabets årlige repræsentantskabsmøde gjorde generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen status efter 2016. Et år, der blandt andet har budt på markante udgivelser til både store og små samt fokus på Bibelens rolle i sjælesorgen.

Én bog – mange målgrupper. Bibelen er en gammel bog og formidlingen af den kræver blik for målgrupperne og deres særskilte behov. Det var et af fokuspunkterne da generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen fremlagde sin årsberetning ved Bibelselskabets årlige repræsentantskabsmøde torsdag den 18. maj. Knap 100 repræsentanter fra et bredt udsnit af dansk kirkeliv var mødt op.

Kirkesangbog

Af biskop Steen Skovsgaard

Jeg har netop modtaget et eksemplar af ”Kirkesangbogen” – udgivet af Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Og hvor er det dog en dejlig udgivelse! Her er masser af nye og gamle sange og salmer, samlet i en broget buket. Her er temaer over livet, året, dagen og gudstjenesten, og så er der tilmed en gruppe med engelske salmer og sange, samt et par Taizesange. Alle med noder og becifringer, lige at gå til for et lettere klaver- eller guitarakkompagnement.

 

1 Bispekåbe 001 505x640

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 19 - ca. 21.30 I Maribohal 1, Ved Stadion 4, 4930 Maribo.

Du kan møde de to bispekandidater, der gik videre til 2. valgrunde: Christina Rygaard Kristiansen og Marianne Garden, som vil uddybe, hvorfor netop de, hver især vil være den bedste biskop for Lolland-Falsters Stift.

Bispevalg LOF 600x800
Omkring 50 personer var samlet i Bispegården for at høre valgresultatet.

I alt 424 af de 470 stemmeberettigede havde afgivet deres stemme til bispevalget. Det giver en stemmeprocen på 90,2 . Da ingen af de fire bispekandidater opnåede over 50% af stemmerne, skal der foretage en 2. valgrunde, hvor der kun kan stemmes på de to kandidater, der har opnået flest stemmer.

Stemmerne fordelte sig som følger:

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift