Uncategorised

Hanne1 

Af sognepræst Hanne Lundsgaard, Toreby

Studieorlovens formål har været at fordybe mig i teorierne og teologien bag hverdagens teologiske praksis. Under overskriften Relationer har jeg delt min læsning op i 2 hovedgrupper. På forhånd var dette hvad jeg havde tænkt mig at beskæftige mig med:

Thorkild Græsholt

Af biskop Steen Skovsgaard

Meddelelsen om biskop Thorkild Græsholts død giver anledning både til mange tanker og til stor taknemlighed. Selvom jeg hverken som biskop eller som præst har haft direkte med Thorkild Græsholt at gøre i hans tid som biskop, så har vore veje krydset hinanden på mange områder og i flere tilfælde. Vi har begge rødder i et studie- og bønsfællesskab ved navn Theologisk Oratorium, hvor vi har mødtes, og som vi siden af og til har snakket om.

 

Carson Cooman, organist og composer in residence ved Memorial Church på Harvard University i Cambridge, Massachusetts har indspillet værket "Ti Fadervor-meditationer", som organist Flemming Chr. Hansen har skrevet til stiftet i anledning af reformationsjubilæet.

Bog frivillige 2

Kirkefondet udgav i samarbejde med Forlaget Ingerfair sidste sommer  bogen ”Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken”.

I forlængelse af udgivelsen inviterer Kirkefondet alle stiftets menighedsrådsmedlemmer, kirke- og kulturmedarbejdere, præster, andre ansatte, frivillige mv. til en inspirationsaften om frivillighed i folkekirken. Inspirationsaftenen finder sted tirsdag 28. marts kl 17.00-21.30 i Sognets Hus, Kirkestræde 6 i Maribo.

LOF valgbestyrelse bispevalg 2017Fra venste: Formand Knud Brusgaard Nielsen, May-Brit Buchardt Horst, Ebbe Balck Sørensen

Stiftets provstiudvalg nedsætter en valgbestyrelse på tre medlemmer, som leder valget med sekretariatsbistand fra stiftsadministrationen. Repræsentanter fra stiftets fire provstiudvalg har i dag den 20. februar 2017 være samlet for at nedsætte valgbestyrelsen til det kommende bispevalg.

Stemmeberettiget
Foto: colourbox.dk

Valglisten suppleres med personer, som senest en uge før afstemningsmaterialets udsendelse har opnået stemmeret, dvs. den 18.april 2017/29.maj 2017. Herefter kan der kun slettes personer og ændres adresser. Vær opmærksom på, at personerne også skal være stemmeberettiget på optællingsdagen, dvs. den17.maj 2017/22.juni2017 ligesom man skal være stemmeberettiget i 1. stemmerunde for at kunne stemme i 2. stemmerunde.

1. Menighedsråd

Menighedsrådsmedlemmer i stiftet har stemmeret.

Menighedsrådsmedlemmer på orlov har ikke stemmeret. Her stemmer en evt. stedfortræder for medlemmet.

Hvis menighedsrådsmedlemmet er på orlov, skal medlemmet være tilbage inden en uge før afstemningsmaterialets udsendelse for at opnå stemmeret.

Hvis et fraflyttet menighedsrådsmedlem ønsker at forblive i menighedsrådet, skal vedkommende afgive skriftlig erklæring om det til sit menighedsråd. En kopi af denne erklæring indsendes samtidig til stiftsadministrationen med oplysning om adresseændringen.

En sognebåndsløser, der er medlem af menighedsrådet i det sogn, til hvis præst der er løst sognebånd, og som mister sin valgbarhed, fordi den præst, til hvem der er løst sognebånd, fratræder sin stilling eller opsiger sognebåndsløsningen, eller hvor sognebåndsløseren mister sin valgbarhed på grund af en pastoratsændring, kan bevare sit medlemskab til udløbet af valgperioden, hvis vedkommende over for rådet afgiver en bindende erklæring herom. Kopi af sognebåndsløserens erklæring indsendes til stiftsadministrationen, straks den er modtaget af menighedsrådets formand.

Sognebåndsløsere til præster på orlov har stemmeret og skal ikke afgive bindende erklæring.

Provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd og ikke er præster, har ikke stemmeret.

 

2. Præster som i kraft af deres ansættelse er medlemmer af et menighedsråd i stiftet

Fødte medlemmer af menighedsrådet har stemmeret.

 • Præster ansat for et år eller mere anses for at være født medlem.
 • Overenskomstansatte præster ansat uden angivelse af varighed, anses ansat for en periode af 1 år eller mere, og dermed for at være født medlem.
 • Flere ansættelser under 1 år i samme sogn, der sammenlagt bliver mere end 1 år, kan give stemmeret, hvis der er tale om et forlænget ansættelsesforhold (samme vilkår og samme sted).
 • Flere ansættelser under 1 år i forskellige sogne, der sammenlagt bliver mere end 1 år, giver ikke stemmeret.

Det er afgørende, hvad der står i ansættelseskontrakten/-kontrakterne.

En præst på orlov har stemmeret i sin egenskab som præst.

En præst, der er medlem af flere menighedsråd, er kun stemmeberettiget i et af dem.

Præster ansat i flere sogne med fælles menighedsråd fordelt over flere stifter, har stemmeret til bispevalg i samtlige stifter.

Følgende har ikke stemmeret;

 • Ansat i stillingen med en kortere varighed end 1 år, f.eks. ansat i barselsperiode, sygeperiode, studieorlov mv.
 • Flere ansættelser under 1 år i forskellige sogne/ menighedsråd inden for stiftet giver ikke stemmeret
 • Ulønnede præster, f.eks. hjælpepræster

 

3. Tjenestemandsansatte samt overenskomstansatte præster, som ikke er medlem af noget menighedsråd

Tjenestemandsansatte samt overenskomstansatte præster, som ikke er medlem af noget menighedsråd har stemmeret, når

 • ansættelsen har en varighed af 1 år eller mere
 • ansat af kirkeministeren og
 • tilsynsførende er Lolland-Falsters Stifts biskop

Her tænkes f.eks. på sygehuspræster, fængselspræster mv uden tilknytning til noget menighedsråd.

Bestemmelsen omfatter både fastansatte og midlertidigt ansatte.

 • Overenskomstansatte præster ansat uden angivelse af varighed, anses ansat for en periode af 1 år eller mere.
 • Flere ansættelser under 1 år i forskellige sogne/ menighedsråd giver ikke stemmeret.

En præst på orlov har stemmeret i sin egenskab som præst.

Følgende har ikke stemmeret:

 • Ansat i stillingen med en kortere varighed end 1 år, f.eks. ansat i barselsperiode, sygeperiode, studieorlov mv.

Ulønnede præster, f.eks. hjælpepræster.

Fælllesfoto
 

En invitation til stiftets nye (og gamle) menighedsrådsmedlemmer.

Stiftets menighedsråd er væsentlige samarbejdspartnere for stiftsadministrationen, og det er derfor med stor glæde og forventning, at vi den 23. marts 2017 kl. 16-18 åbner dørene og byder jer indenfor til en kop kaff´ og orientering om vores opgaver.

Luther

”Troen er kilde til kærlighed og lyst til frihed, og kærligheden er kilde til et frit, villigt og muntert liv, som vil tjene næsten for ingenting, ” sagde Luther. Samfundsrelevant diakoni med rødder i traditionen er det noget, du efterspørger, og vil du gerne have et nærmere kendskab til, hvorfor kirkens sociale rolle i det offentlige rum her i landet er, som den er? Så kunne dette kursus være relevant for dig.

Lectio divina 640x412

”Lectio Divina” er en gammel, meditativ måde at læse på i Bibelen, som ofte blev brugt i klostrene, men som nu bruges mere og mere blandt ”almindelige” mennesker over hele verden.

Vi inviterer til fire aftener, som hver har et tema. De enkelte aftener er et afsluttet forløb. Man behøver ikke at kunne deltage alle gangene.

Vor Frue Kirke Vordingborg 3
Vordingborg Kirke. Foto: Olav Sejerøe

Et reformationsfejringsprojekt fra Sjællands Kirkemusikskole: "GUDSTJENESTER med TIDSVINDUER".

Som led i markeringen af reformationsjubilæet i 2017 har Sjællands Kirkemusikskole sat sig i spidsen for et projekt, der viser den historiske udvikling omkring den danske højmesse fra reformationen i 1536 og frem til i dag, og Sjællands Kirkemusikskole ser sammen med de implicerede kirker og de implicerede kirkers præster og organister og ørige ansatte frem til realiseringen af et forløb hvor

 • fem århundreder synliggøres ved
 • fem gudstjenester i
 • fem kirker ud over Sjælland: Roskilde, Vordingborg, Holbæk, København (Vor Frelsers Kirke) og Haslev

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift