Uncategorised

Biskop Gaarden84                                                                              Biskoppens egen hjemmeside

 

Prædikener og taler

25.12.2017
Prædiken juledag i Maribo Domkirke

03.12.2017
Prædiken 1. søndag i advent i Klosterkirken, Nyk. F

31.10.2017
Prædiken ved Reformationsgudstjeneste

10.09.2017
Prædiken ved bispevielse

 

Kontaktoplysninger:

Bispegården
Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F.
Tlf.:   54 85 02 11
Mob.: 29 10 01 19
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Pressefotos kan rekvireres ved henvendelse til stiftet på tllf: 54 85 02 11 eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

  

En biskop skal være tjener

Som biskop er det afgørende, at man er lydhør og nærværende, for en biskop skal først og fremmest være tjener for alle, der også har valgt at være tjener for evangeliet.

Derfor tilstræber Marianne Gaarden at se, støtte og inspirere menighedsråd og præster i det store arbejde, der foregår rundt om i stiftet. Hendes tilgang til arbejdet er samtalen, hvor alle høres, før der træffes beslutninger. Det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed. Den gensidige respekt kendetegner biskoppens syn på ledelse i Folkekirken. 

 

Biskoppens vision for Lolland-Falsters Stift:

 1. At evangeliet lyder, så alle kan se, høre og forstå, hvad det har med vores liv at gøre i dag.
 • Derved bliver den kristne forkyndelse relevant for mennesker også i samtiden, hvor mange lider under et traditionstab.
 1. At vi sætter handling bag ordene, så vi støtter og hjælper vore medmennesker i nød.
 • Ved at sætte handling bag ordene forbliver kirken en troværdig aktør i samfundet.
 1. At vi samarbejder med hinanden på tværs af sognegrænser og med lokalsamfundet.
 • Lolland-Falster er et udpræget landsogns stift, hvor befolkningsgrundlaget nogle steder svinder. Derfor er det vigtigt at de lokale sognekirker i et tyndtbefolkede områder samarbejder med hinanden og andre aktører i lokalsamfundet for derved bedre at stå stærkere.
 1. At det er tydeligt, at kirken er for os alle.
 • Med en medlemsprocent på over 81 står Lolland-Falster fortsat stærkt i forhold til resten af landet. Samtiden lider imidlertid under et traditionstab, derfor er det vigtigt, at kirken er åben og imødekommende overfor mennesker, der ikke umiddelbart er fortrolig med folkekirken.
 1. At vi deltager i den offentlige debat, for kirken er en del af samfundet.
 • For mange i folkekirken er troen er et personligt og eksistentielt anliggende, men kristendommen udgør også en kulturel dimension i det lokal samfund, hvor den optræder. 
 1. At ingen drukner i praktisk arbejde og administrative opgaver.
 • Det er de færreste af de over 400 frivillige, der er engagerede i menighedsrådsarbejde i Lolland-Falster Stift, der er gået ind i rådene, af kærlighed til administrative opgaver. De fleste gør det af kærlighed til deres lokale sognekirke. Ved at samle de administrative opgaver, for de menighedsråd, der ønsker det, kan der frigøres ressourcer til at beskæftige sig med det, man gerne vil.
 1. At folkekirken forbliver rummelige, så alle stemmer kommer til orde.
 • Det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed. Hvor forskellige synspunkter kommer til orde og anerkendes, kan nye og kreative løsninger vokse frem.

 

 

Kursister arbejder med binderi 2 640x427


Stor blomsterbindingsworkshop, et stærkt fagligt program på to scener og ”pakketure” er blandt tilbuddene på fagmessen for kirken i Fredericia den 29. - 30. september.

2017 August DKM Luther film 2440x975 932x372 640x255

6 nye film giver et bud på, hvorfor reformationen er relevant for børn i dag. Materialet er oplagt til både undervisning, samtale og arrangementer.

Logo the lutheran world

“Liberated by God’s grace, a communion in Christ living and working together for“Liberated by God’s grace, a communion in Christ living and working together fora just, peaceful, and reconciled world.”

Noder

Hvornår:   Lørdag 16. september, kl.10.30-15
Hvor:         Sundkirken, Linde Allé 34B, Sundby, Nykøbing F
Hvad:        A To foredrag med oplæg til dialog – B fællessang – C medbragte sager

Kirkelige kasser

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene. Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Sognekort til stiftsbogen
A= Lolland Vestre Provsti, B= Maribo Domprovsti, C= Lolland Østre Provsti, D= Falster Provsti

​Inden udgangen af oktober skal der vælges medlemmer til nye provstiudvalg og stiftsråd, og valgene begynder på orienterings- og opstillingsmøder. (Se nedenfor hvornår, der afholdes møde i hver af stiftets fire provstier).

noerrealslevNørre Alslev Kirke   

En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Pastorat, Falster Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1.oktober 2017.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

4bispekåbe

 

Forevisning af adgangskort
Det fremsendte adgangskort skal medbringes og forevises ved indgangen til kirken enten på smartphone eller som print. Adgangskortet er personlig og må ikke overdrages til andre. Der vil ikke være adgang uden adgangskort. Har du mistet eller glemt dit adgangskort, kan du rette henvendelse til personalet uden for kirken. Der udstedes kun erstatningskort, hvis du står på gæstelisten, og du vil i den forbindelse blive bedt om at forevise legitimation.

 

Sikkerhed
Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at medbringe store tasker, net og lign. i Domkirken. Det er det tilstedeværende politi, der afgør, om en taske kan medbringes i domkirken.

Mødetid
Festgudstjenesten begynder kl. 14.00 med Dronningens ankomst og procession. Kirken åbner dørene kl. 12.40. Alle gæster skal være på plads i domkirken kl. 13.40.

Siddepladser
Siddepladserne i domkirken er inddelt i farvede områder. Farven på dit adgangskort viser, hvor i kirken du skal sidde. Der vil være en oversigt ved domkirkens indgang. Marskaller ved indgangen og i kirken hjælper dig gerne med at finde din plads. Se kort over kirken her.

Mobiltelefoner og fotografering
Mobiltelefoner skal være slukkede under bispevielsen. Det er ikke tilladt at fotografere under gudstjenesten.

Parkering
Domkirkepladsen er spærret for trafik, og der er derfor ingen parkering ved domkirken. Der henvises til parkeringspladser i byen (se kortet med parkeringsmuligheder). Det anbefales dog om muligt, at offentlig transport og samkørsel benyttes. Der er ingen parkeringsmulighed ved domkirken og Sognets Hus.

Toilet
Der vil være opstillet toiletter ved domkirken. Handicaptoilet forefindes ved Sognets Hus.

Procession/omklædning
Omklædning sker i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo. Stiftets præster og øvrige præster skal ikke deltage i processionen. Stiftets præster møder i ornat og indtager deres pladser på stolene i midtergangen. Øvrige præster skal indtage deres plads i henhold til adgangskortets farve. 

Alle ordinerede præster er velkomne til at møde i ornat.

Program
Program for bispevielsen ligger på siddepladserne i kirken. Programmet bliver samme dag offentliggjort på Lolland-Falsters Stifts hjemmeside, www.lfstift.dk. Gudstjenesten vil blive transmitteret direkte på DR K fra kl. 13.45.

Pressen
Det er muligt at tilmelde sig indtil senest fredag den 8. september kl. 12. Der er kun adgang med adgangskort. 
Se vejledning for pressen.

Fandt du ikke, hvad du søgte? Du er velkommen til at kontakte Lolland-Falsters Stiftsadministration på tlf.: 54 85 02 11 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift