Uncategorised

Kirkebønnen er den bøn, præsten beder efter prædikenen. Biskop Steen Skovsgaard opfordrer nu stiftets præster til at arbejde lidt mere med kirkebønnen. I brev af 18. november skriver biskoppen:

 

Kursusudvalget vælges på det årlige stiftspræstemøde for ét år ad gangen. Kursusudvalget tilrettelægger kurser for præster og foredragsrækker for præster og andre interesserede. Foredragene holdes for det meste i Sognets Hus, Maribo, ca. en gang om måneden i efteråret og vinterens løb. Arrangementerne annonceres under Det Sker.

 

Medlemmer af kursusudvalget:

 

Maribo Domprovsti, sognepræst Jeanette Strømsted Braun, Bandholm-Askø Pastorat

Falster Provsti, sognepræst Benedikte Knudsen, Idestrup Pastorat

Lolland Vestre Provsti, sognepræst Hanne Lund, Sandby-Branderslev Pastorat

Lolland Østre Provsti, Esbern Gauer Vernersen, Majbølle-Vigsnæs Pastorat

Provst Anne Birgitte Villadsen, Lolland Østre Provsti


Biskop Steen Skovsgaard

 

Hvis du er oprettet som skribent til Lolland-Falsters Stifts hjemmeside, kan du indtaste dit brugernavn og din adgangskode i felterne til højre.

Herefter kan der skrives en artikel, online via hjemmesiden.

 

Når du er logget ind vil der blive åbnet en "Brugermenu" nederst i venstre side af vinduet.

Benyt punktet "Indsend en artikel" til at skrive og indsende til hjemmesiden.

 

 

 

Den gamle præst og missionær Albert Schweitzer sammenligner et sted Guds kraft og Guds ånd med golfstrømmen: ”Lad mig anvende en lignelse!” – skriver han ”Vi har et ocean. Koldt vand, uden bevægelse. Men i oceanet løber golfstrømmen, varmt vand, der strømmer fra Ækvator til Nordpolen. Spørg kun alle lærde, hvorledes man fysisk kan forestille sig, at der mellem oceanets vande, som mellem to bredder, flyder en strøm varmt vand, bevæget i det ubevægede, varmt i det kolde. De kan ikke forklare det! Således er kærlighedens Gud.” Med andre ord: som en varm og livgivende golfstrøm sender Gud sin ånd ind i verden. Den griber os og fører os og kalder os ud af mørket og kulden, ud i lyset, livet og varmen.Sådan kan vi godt sammenligne helligånden og helligåndens gerning. Som en forunderlig kraft, Gud sender ind i en kold verden og ind i vore kolde hjerter.Det kan godt være svært at forstå. Mindst ligeså svær at forstå og forklare som golfstrømmen, eller som luften en varm sommerdag, som vi på én gang indånder, som er i os, og som vi bevæger os rundt i.Men hvad gør det, at det er svært at forstå? Det er alligevel det naturligste af alt. Uden hvilken vi ikke kan leve. Så lad os da betragte Gud og Guds ånd som det naturligste af alt. Som det vi ikke kan undvære. For Han er den, der opretholder os, som lever i os og gør os levende og menneskelige og giver os liv og mod og kraft til at leve. Og til at elske.

Lolland-Falsters stift lægger øer til udvikling

Sådan står der at læse på forsiden af stiftets nye profilmagasin. Over otte sider fortælles i tekst og billeder om de mange ansigter, som kirkelivet i stiftet har: om levende menigheder, om kirkens arbejde for børn og unge, om omsorg for ”de usynlige", om at være på sporet af Jesus og meget mere. Der er også en beskrivelse af stiftet med kontaktoplysninger og fotos af medarbejderne. Magasinet, der er sponsoreret ved annoncer, fremlægges i kirker og andre steder.

Klik her for at se magasinet online

Profilmagasinet er gratis og kan bestilles ved henvendelse til stiftet.

Der er p.t. ingen ledige stillinger.

 

Der er oprettet en række stiftsudvalg til at tage sig af forskellige opgaver på stiftsniveau.

Se og vælg fra oversigten til venstre.

 

 

Jordforbindelse 

 

Under overskriften "Tro og kirke" har vi i øjeblikket samlet

  • boganmeldelser
  • en beskrivelse af sognenes arbejde for børn og unge

Innovationsudvalget arbejder med udvikling af stiftets kirkelige liv. Læs i rubrikkerne til venstre om udvalget, se medlemslisten og se idébanken.

Folkekirken i Lolland-Falsters stift vil gerne række en hjælpende hånd til forældre med børn og til unge mennesker, så de kan bevare forbindelsen med den kirke, de er døbt ind i og konfirmeret i.

 

Det sker først og fremmest i de enkelte sogne gennem konfirmationsforberedelsen og rigtig mange steder også gennem en frivillig, indledende konfirmationsforberedelse på 3. eller 4. klassetrin. Babysalmesang findes flere steder og samler mange unge forældre og deres små, ligesom børnefamilierne tilgodeses med "spaghettigudstjenester", en kort, børnevenlig gudstjeneste med fællesspisning bagefter.

 

Se på dit sogns hjemmeside eller i sognets kirkeblad, om dit sogn tilbyder noget i den retning. Nogle sogne er gået sammen om tilbuddene, så man kan vælge det sted, der passer en bedst.

 

For de unge teenagere og unge op til ca. 25 år er der også sat noget i værk. I 2007 blev der ansat en studenterpræst ved ungdomsuddannelserne i Nykøbing F., Dorte Hedegaard, der færdes på uddannelserne og er til rådighed for samtale. Dorte Hedegaard holder også gadegudstjenester på tovet i Marielyst og medvirker i Natkirken, der holdes ca. hver anden måned i Nykøbing F. Klosterkirke.

 

Nogle præster har på eget initiativ startet snakkeklubber eller caféer, hvor unge mennesker kan komme og hygge sig og få en snak med præsten, hvis de har lyst, f. eks. Café Noa i Sakskøbing.

 

Der er dannet et landsdækkende netværk for udveksling af erfaringer og ideer, Samtaleforum Unge og Kirke (SUK), som på foranledning af de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer blev nedsat af folkekirkens biskopper i 2002, bl.a. med det formål at styrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken.

 

 

  Repræsentant for Lolland-Falsters Stift
Sognepræst
Lisbeth Lumby, Sakskøbing pastorat
4990 Sakskøbing
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Links til steder der handler om børn, unge og kirke:

www.ungeogkirke.dk

www.kfum-kfuk.dk

www.detmedgud.dk

www.cur.nu

www.skolekirke.dk

www.studenterpraesten.dk

 

Links til andre nyttige steder:

www.jesusnet.dk

www.giraffen.dk

www.fadervor.net

 

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift