Uncategorised

Udgives af Lolland-Falsters Kirkelige Legatfond

Pris: 50,-kr. + porto.

Bogen kan købes ved henvendelse til Stiftskontoret på telefon: 54 85 02 11 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Artikler:

 • Trinitatis 2004
  Af biskop Holger Jepsen
 • Den egn der blev eet stift
  Af historiker Else-Marie Boyhus
 • Mediernes magt - en udfordring til folkekirken
  Af miljøminister Connie Hedegaard
 • Rapport fra Mecklenburg
  Af pastor Mitchell Grell, oversat af sognepræst Mette Trankjær og dyrlæge Elisabeth Abildtrup
 • "De har glemt, at de har glemt gud"
  Af provst Nils Roland
 • Eet billede - forskellige ramme, om anderledes gudstjenester,
  Af sognepræst Ulla Vester Therkildsen
  - Digegudstjeneste på Errindlev Havn, af sognepræst Peter E. Poulsen
  - Vejen til kirken, af sognepræst Bente Asschenfeldt
  - Jagtgudstjeneste, af sognepræst Ulla Skou Rasmussen
  - Strandgudstjenester ved Albuen Strand, af sognepræst Anne Birgitte Villadsen
  - Fra kirken til møllen og fra møllen til kirken, af sognepræst Ulla Vester Therkildsen
 • Om pilgrimsvandringers væsen
  Af provst Jonas Ahlner, Valda, Sverige, oversat af dyrlæge Elisabeth Abildtrup
 • En sælsom skæbne - om Marie Gruppe og hendes tilknytning til Lolland-Falsters Stift
  Af provst Jens Lose
 • Strøtanker om en bispekåbe
  Af Hanne Vedel
 • Året i kirken og stiftet, fotoreportage
  Foto: Jan Knudsen
 • Guds død i Taarbæk
  Af biskop Holger Jepsen

 

Udgives af Lolland-Falsters Kirkelige Legatfond

Pris: 150 kr. + porto

Bogen kan købes ved henvendelse til Stiftskontoret på telefon: 54 85 02 11 eller på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Artikler:

 • Billeder fra bispevielsen
  Fotograf Anders Knudsen
   
 • Bispevielse af biskop electus, provst Steen Skovsgaard i i Maribo den 9. september 2005
  Af biskop Erik Normann Svendsen
   
 • Prædiken ved bispevielsen i Maribo Domkirke
  Af biskop Steen Skovsgaard
   
 • Folkekirkens reformbehov
  Af professor Tim Knudsen
   
 • Krist sår og lidelsesredskaber
  Af museumsinspektør Sissel F. Plathe
   
 • Lucas Cranachs andagtsbillede i Nykøbing Klosterkirke
  Af mag. art. Charlotte Christensen
   
 • "Gå med på kirkegården"
  Af museumsinspektør Ulla Schalz
   
 • Verdens dejligste rose
  Af Cand. theol. et exam. art. Doris Ottesen
   
 • Kirkeudsmykninger
  Af Maja Lisa Engelhardt
   
 • Helgenkongen som vogter Guldborgsund
  Af dr. phil. Jan Rüdiger
   
 • Mit livs vendepunkt
  Af pastor Volker Mischok
   
 • Organist og komponist Jesper Madsen
  Af cand. mag. Lisbeth Meede
   
 • At være biskop i Lolland-Falsters Stift
  Af biskop Steen Skovsgaard
   
 • I anledning af biskop Holger Jepsens fratræden
  Af domprovst Ole Opstrup
   
 • Uddrag af landemodetale
  Af biskop Holger Jepsen

 

Denne side viser en oversigt over webbaserede blanketter i Lolland-Falsters Stift.
Blanketterne kan udfyldes elektronisk, men skal fremsendes med posten.
Spørgsmål om blanketterne rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Klik på den ønskede fil (link) nedenfor på listen.

MS word eller excel formater kan udfyldes elektronisk. Tryk på linket og udfyld blanketten ved at hoppe fra felt til felt med tabulatortasten. Når blanketten er udfyldt, gemmes den ved at vælge filer/gem som/angiv hvilken mappe.
PDF formater kan åbnes til udskrivning og kan ikke udfyldes elektronisk.

 

Menighedsråd:  

 

 

 

Forpagtningskontrakt  

 

 

Blanket til udfyldelse fås ved henvendelse til præstegårdskonsulent Arne Svendsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Låneansøgning 

word 

pdf  

 
Skadeanmeldelse - Forsikringsenheden word pdf  
Skema, byggesager word    
Ansøgning til Stiftsrådet Word    

 

Præster og provstier:      
Skema til arbejdspladsvurdering - fysisk arbejdsmiljø  word   pdf 
Skema til arbejdspladsvurdering - psykisk arbejdsmiljø  word   pdf  
Skema til opgørelse over godtgørelse af tjenstlig befordring  excel   pdf  
Skema til opgørelse af tjenester og kørsel for emeriti word pdf
Blanket til honorering af vikartjenester for emeriti  Excel
pdf

 

Udvalg:    
Diætskema                                                                                         excel  pdf  

 

 

 

 

Publikationer

Publikationer bestilles ved henvendelse til Stiftsadministrationen eller via webshoppen.

* * * 

 

  

 Temahæfte

Temahæfte om unge, tro og kirke

Vil de unge bruge kirken? Vil kirken bruge de unge? De spørgsmål forsøger stiftets nye temahæfte at give svar på. Vi har givet de unge ordet, og det er der kommet nogle spændende artikler ud af. "For det er både godt og tankevækkende at tale med de unge - også om kirken", skriver Biskop Steen Skovsgaard i forordet og fortsætter: "Man får mange gode, forskellige og udfordrende svar; men vi får tilgengæld også nogle vigtige spørgsmål tilbage. For når vi spørger de unge: Hvad skal vi gør for, at I vil bruge kirken? Så spørger de: Hvad kan vi bruges til?"

Det har desværre vist sig, at de QR-koder, der er tykt i hæftet ikke kan gå til de ønskede sider. Du kan finde de to links her:

SUK - 10 teser om arbejdet med unge

Gymnasieelever om religion og kirke - resultat af spørgeskemaundersøgelsen (åbner i pdf)

Hæftet udgives af Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift, og det er bl.a. SUK-LF, der har bidraget med indhold. Temahæftet er udsendt til stiftets menighedsråd og præster. Interesserede kan bestille hæftet ved henvendelse til stiftet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Klik her for at se hæftet som webfolder.

   
ssk bog

Sjæleskat - gamle ord til nye tider

Uddrag fra Christian Scrivers "Sjæleskat" v/Steen Skovsgaard

Bogen indeholder en række citater af prædikener fra en gammel bog med samme navn: ”Sjæleskat”. Denne blev oprindelig udgivet på tysk i 1675 af den tyske præst og hofprædikant, Chr. Scriver (1629-1693), og senest er den blevet oversat til dansk i 1888.

Som begrundelse for udgivelsen skriver Steen Skovsgaard i forordet til bogen:Vi har brug for gamle ord i en ny tid. Vi har brug for at grave de gamle brønde fri, at søge i dybden, og at finde frem til kristendommens gamle, rige kilder. Ellers risikerer troen at blive tynd, fersk og overfladisk. Ligesom træer og planter visner uden rodforbindelse, sådan visner troen også, hvis den er uden forbindelse til tidligere tiders tro og erfaringer… Og her har vi heldigvis mange dybe og rige kilder at øse af i den kristne tro og tradition, herunder altså også bogen: ”Sjæleskat”.

Pris: 50,- kr. + forsendelse.

Bogen kan købes her.

   
Årsberetningshæfte 2015

En del af noget større - Årsberetningshæfte 2015

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Stiftsudvalgene fortæller om deres visioner m.v.


Kan læses som webmagasin her.

   
Forside Bevar din lokale kirke

Inspirations- og arbejdshæfte: "Bevar din lokale kirke"

I foråret 2014 blev der igangsat et Task-Force-projekt med temaet: ”Bevar din lokale kirke”. De sogne i stiftet, som oplevede flest messefald blev inviteret til et par inspirationsdage, hvor formålet var at inspirere, støtte og skabe grobund for samarbejde og mulighed for erfaringsudveksling.

I inspirations- og arbejdshæftet ”Bevar din lokale kirke” har vi samlet alle de gode ideer, så I i jeres menighedsråd også får mulighed for at lade jer inspirere- måske endda finde jeres egne idéer til, hvordan I gør menigheden levende. For der skal komme mennesker til gudstjenester, møder og arrangementer, ellers er det hele til ingen nytte.

Hæftet kan læses som webmagasin her.

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

 

   
Postil 2014

Temahæfte: 12 tanker om tro - en postil fra Lolland-Falsters Stift

Med denne postil for Lolland-Falsters Stit har kommunikationsudvalget under Stiftsrådet valgt at lave en nutidig postil. Vi har spurgt 12 forskellige mennesker i og uden for stiftet, om de vil være med til i kort form at sætte ord på centrale teologiske emner og spørgsmål.

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Nodeark: PriMus - En tid til at fødes vers 1-4    En tid til at fødes vers 5-8  

Hæftet kan læses som webmagasin: klik her. 

   
Årsberetning 2014 Årsberetningshæfte 2014: Kirkeliv - Liv i Kirken

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Kan læses som webmagasin - klik her.

 

   
Påskemagasin

En uge der ændrede verden – det er overskriften for det magasin Lolland-Falster Stift har udgivet i forbindelse med den Fælles Kirkedag 2014 om Påsken. Magasinet er bygget op om spørgsmål og fortællinger om dagene i påsken. Vi hører om, hvorledes Jesus tager til Jerusalem og føres ind i byen ad den røde løber. Vi hører om venner, der svigter, om kors på væggen og om en dag, der ændrede livet.

Klik her for at se webudgaven af magasinet.

Magasinet henvender sig til den, der vil læse mere om påske og dens betydning, til den, der vil vide mere og til den, der vil debattere kristendommens kerne. Magasinet kan bruges til studier, som gave, i debatter og meget mere.
 
Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.
   
Monradbog2014

Monrad

Af Steen Skovsgaard - Udgivet af Monradselskabet.

Biskop Steen Skovsgaard ønsker, at danskerne skal vide mere om Ditlev Gothard Monrads liv og ikke mindst hans tanker om bøn og tro. Han var en af 1800 tallets mest afgørende personer og i 2014 er det 150 år siden, Monrad var regeringschef i katastrofeåret 1864. Højt begavet, men også sammensat, gådefuld og omstridt.

Han øvede afgørende indflydelse på det danske samfunds omdannelse fra enevælde til moderne nationalstat: Grundloven, Folkestyrets praktiske udformning og en række nødvendige samfundsreformer fx i folkeskolen og folkekirken.  Men D.G. Monrad var andet og mere end politiker. Han var også en teologisk tænker, præst og biskop to gange, og det er denne del af multimennesket Monrads virke, som danner hovedvægten i bogen med eftertanker til nutiden.

Pris: 100,- kr. + forsendelse. Bestil bogen her

   
 Aarsberetning 2013

Årsberetning 2013 . Tema: Kirken i aktion

Hæftet har fokus på kirkelige handlinger.

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Kan læses som webmagasin -  klik her

   
alt

Hvad mener I? - oplæg til samtaler om menighedens liv og vækst

v/biskop Steen Skovsgaard

 

Hæftet er oplæg til samtaler om kirkens liv og vækst. Målgruppen er i første omgang de nyvalgte menighedsråd, men måske vil hæftet også kunne bruges af andre, som til lyst til at arbejde med noge af disse spørgsmål og problemstillinger.

 

Pris: 20,- kr. pr. stk. + forsendelse 25,- kr.

 

Bestilles ved henvendelse til Lolland-Falsters Stift på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon: 54 85 02 11.

   
alt

Årsberetning 2012 - Tema: Kom og sæt dig

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Kan hentes som webfolder - klik her

 

   
Stiftsbog_2011

Stiftsbog 2011 - Tema: Kan noget godt komme fra ...

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.


 Lolland-Falster er sammen med 30 andre kommuner blevet udnævnt som et udkantsområde. Et af de nye ord, som anvendes i den offfentlige debat, er ordet udkantsdanmark. Det kan der siges meget om, og det er det, som stiftsbogsredaktionen har valgt at gøre ved at vælge det som tema for dette års stiftsbog.

 

Artikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Stiftsbog_2010

Stiftsbog 2010 - Tema: På den anden side + DVD

Pris inkl. film: Gratis + forsendelse 25,- kr.

Hvad sker der efter døden? Hvad er der på den anden side af livet her? Vi ved det ikke med sikkerhed, og lige megetr hvor meget vi filosoferer og spekulerer, så ser vi som i et spejl, i en gåde (…) På en måde er det som billedet på forsiden. Vi tror, vi ser en engel, men i virkeligheden er det to billeder sat oveni hinanden: Ét billede af en engel, taget på Père-Lachaise kirkegården i Paris, der er sat sammen med et andet billede af barken fra et træ i Reventlowparken. Vi tror, vi ser et, men virkeligheden er en anden.

 

Artikler:

 

 

DVD med filmen Indtryk fra levende menigheder i Lolland-Falsters stift 2010, produceret af Erik Thorsen, Web-Vision.

 

 

 

 

 

 

   
Publikation_om_bispegrden

Bispegården i Nykøbing F. - et hus med liv og sjæl

Udsolgt!

 Klik her for at se web-folderen

Hæfte er udgivet i anledning af 200 års jubilæet for biskop Monrads fødsel og giver et lille indtryk af den smukke bygning, dens udsmykninger, omgivelser og historier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DVD_2010_levende_me

DVD - Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift 2010

Pris: Gratis.  

Filmen har fokus på følgende begivender og temaer:

 

Forberedelsen til udvidelsen af stiftsadministrationen

Konfirmand-event i Domkirken i 2010

Med biskoppen på visitats - Fejø den 18. maj 2010

Med regentparret på Femø 2010

Fyld Danmarks Kirker - om initiativet fra Vestlolland

På sporet af Jesus

Babysalmesang

 

Producent: Erik Thorsen, Web-Vision

 

 

 

   

Levende_me

Levende menigheder i Lolland-Falsters Stift
Af biskop Steen Skovsgaard

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

52 sider

 

Den danske folkekirke står over for store udfordringer og muligheder i de kommende årtier.   Han har i denne "visitbog" forsøgt at samle nogle af de tanker og indtryk, som han gjorde sig ved gennem otte måneder i efteråret 2006 at besøge alle Lolland-Falsters ca. 100 forskellige kirke og menigheder. Bogen tegner et billede af stiftet ud fra biskoppens samtaler med menighedsrådsmedlemmerne samt ud fra de spørgeskemaer, som var udsendt til menighedsrådene forud for visitterne.

 

 

 

 

 

 

Kirke_for-flere

Kirke for flere

Arbejdshæfte om Folkekirkens højmesse/søndagsgudstjenester.
Udarbejdet af sognepræst Christina Rygaard Kristiansen for Lolland-Falsters Stifts Innovationsudvalg.

 

Pris: Gratis + forsendelse 25,- kr.

   

vaekkelse

Vækkelse på Lolland

Af Johnni Olsen

 

Vækkelse på Lolland er en bearbejdelse af en specialeopgave af lektor Johnni Olsen.

Bogen handler om et interessant kapitel af de gudelige vækkelser, der før midten af 1800-tallet var med til at bevidstgøre landbefolkningen kirkeligt og folkeligt. Det eneste eksempel fra Lolland-Falsters stift er den vækkelse, der fandt sted under sognepræst Lars Nannestad Boisen, Vesterborg-Birket, i 1840´erne.

 

Pris: 75,- kr. + forsendelse 25,- kr.

 

Bogen udgives af Lolland-Falsters stift og kan købes ved henvendelse til  forfatteren Johnni Olsen, Aage Sørensens Gade 9, 4800 Nykøbing F., e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Nykøbing F. Sygehus

Birthe Friis1

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis

Træffes telefonisk bedst mandag – torsdag         
kl. 8.30 – 9.30 på telefon 29 47 06 33.

Fredag er fridag

 

Nr. Ørslev Bygade 12

4800 Nykøbing F

E- mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

   

Sygehuspræsten står til rådighed for både patienter og pårørende:

 

 • når livet gør ondt
 • når du har behov for rådgivning
 • til altergang
 • til nøddåb
 • til nødvielse
 • og i alle andre situationer, hvor du har brug for en præst og et medmenneske.

 

Sygehuspræsten er også behjælpelig med at knytte kontakt til patientens
egen sognepræst - og kan ligeledes hjælpe med kontakten til andre trossamfund.


Sygehuspræsten har tavshedspligt og fører ikke journaler.

Sygehusets personale er gerne behjælpelig med at kontakte sygehuspræsten.

Gudstjenester på Nykøbing F Sygehus og i Nykøbing F ved sygehuspræsten maj 2017.
Alle er velkomne til at deltage – også selv om du er indlagt på en anden afdeling.

Gudstjeneste
tirsdag den 3. oktober

Afdeling 240

15.00

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis
Organist – Kirkesangere

Gudstjeneste
tirsdag den 17. oktober

Afdeling 140

15.00

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis
Organist – Kirkesangere

Mindegudstjeneste for døde børn +

Minde- og musikgudstjeneste
Alle Helgens søndag den 5. november

Nordre Kirke

Nordre Kirke

14.00

19.00

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis

og organist Asger Balling

Gudstjeneste
tirsdag den 7. november

Afdeling 240

15.00

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis
Organist – Kirkesangere

Gudstjeneste
mandag den 20. november

Afdeling 140

15.00

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis
Organist – Kirkesangere

 

Tom Friis 

Stiftets konsulent i forbindelse med nyere spirituelle strømninger er:

Sognepræst Tom Friis
Nørre Ørslev Præstegård
Nr. Ørslev Bygade 12, 4800 Nykøbing F.

Tlf.: 54 86 80 42
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

(Træffes ikke fredag)

 

 

 

 

Kasper HøyerReligionspædagogisk konsulent, sognepræst  Kasper Høyer, Vesterborg.
E-mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

 

Kasper Høyer står for opbygningen af stiftets religionspædagogiske materialesamling, som står til fri afbenyttelse for præster og andre undervisere på Lolland-Falster.

 

 

Desuden er Kasper Høyer sekretær i Lolland-Falsters Stifts religionspædagogiske udvalg, som arrangerer kurser indenfor feltet for stiftets præster og andre interesserede, og som plejer kontakten til det religionspædagogiske arbejde på landsplan.

Menighedsråd eller præster, der ønsker rådgivning inden for dette område, er velkomne til at rette henvendelse til:

Sognepræst Anders Martin Lauritsen (Falster Provsti)
Væggerløsevej 19, 4873 Væggerløse
Telefon: 54177003, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sognepræst  Esbern Gaur Vernersen(Lolland Østre Provsti)
Esbern Gaur Vernersen, Præstestræde 45, 4862 Guldborg
Telefon: 54 77 02 35, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Døvemenighederne i Danmark

Der er i Danmark tre døvemenigheder som geografisk er opdelt i:

 • Øst for Storebælt 
 • Midt- og Nordjylland 
 • Syddanmark 

Du kan læse mere om døvemenigheder på deres fælles hjemmeside dovemenighed.dk. Fra hjemmesiden er der links til de tre menigheder. Her kan du også finde nærmere oplysninger om de enkelte døvepræster.

Hver af de tre menigheder har ansat to døvepræster. Tilsammen betjener de i alt 6 præster landets ca. 4.000 døve tegnsprogsbrugere og deres familier. 

Præsten for Hørehæmmede øst for Storebælt:

Peter Hansen, Sprogøvej 19, 3.th., 2000 Frederiksberg
Telefon: 38 33 11 61

Foto på vej                                           

 

Sognepræst Hanne Elmgaard Lundsgaard

Træffes som regel i Sundkirken om formiddagen. Mandag er fridag.


Kontakoplysninger:

Sundkirken, Linde Allé 34, 4800 Nykøbing F
 
Tlf.: 21 79 51 19 - mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                                          
 
 
 

 

 

 

 

 

Teologisk Tænketanksudslip

Om fordømmelser i folkekirkens bekendelser

Confessio Augustana (Den augburgske Bekendelse)
 

Tænketanken har i to omgange drøftet det notat, som Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe har udarbejdet om fordømmelser. Man var ikke imponeret over dokumentet, og tænketankens sekretær, sognepræst Jesper Bacher, sammenfattede det på flg. måde:

”Tænketankens medlemmer fandt det vigtigt, at der skelnes mellem islam som lære og den enkelte muslim som medmenneske. Fordømmelse må betragtes som udtryk for en grundlæggende og reel uenighed mellem islam og kristendommen, som stadig består. Man efterlyste også en præcisering af notatets formulering af ”den kristne side må være parat til selvkorrektioner for at nærme sig dialogen”, ligesom talen om de kristne menigheder gør vel i at bistå muslimerne i at udfolde den religionsfrihed, som de nyder her i landet, kalder på uddybning. Visse muslimer vil således hævde, at religionsfrihed implicerer, at Sharia-loven i større eller mindre omfang håndhæves blandt deres trosfæller. Folkekirkepræsters aktive deltagelse i moské-projekter mødte heller ingen forståelse på mødet. Religionsfrihed er først og fremmest forkyndelsesfrihed, som muslimer nyder i fuldt omfang her til lands i modsætning til, hvad der er tilfældet for de kristne i de fleste muslimske lande.
Notatet er for vag/tvetydig i flere formuleringer og er unødvendig forhippet på at advare mod, at CAs fordømmelser ikke forpligter til fjendtlighed mod f.eks. muslimer. Tænketanken er således ikke opmærksom på aktuelle korstogsforberedelser i den danske folkekirke. Man undrede sig ydermere over udtrykket ”ikke-voldelig dialog”, og havde umiddelbart svært ved at forestille sig en voldelig dialog. Fokuseringen på især fordømmelsen af islam fik nogle medlemmer af tænketanken til at overveje, om der iblandet den teologiske interesse også er politiske hensyn, som forstærker indtrykket af et forklaringsproblem i forbindelse med CA’s fordømmelser?”

Læs pressemeddelelsen om fordømmelser i folkekirkens bekendelser fra
Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe
(pdf)

Læs notat udarbejdet af Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe den 7. juni 2007 vedr Confessio Augustanas (Den augburgske Bekendelses) fordømmelser - er de bindende i dag for en evangelisk-luthers kirke? (pdf)

 

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift