Uncategorised

Holmens kirke

Søndag den 12. november kl. 15.00 er der festgudstjeneste i Holmens Kirke.

Protektor Hendes Majestæt Dronningen har givet tilsagn om deltagelse, hvilket glæder Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) meget. Helt tilbage til Dronning Alexandrines tid har Kongehuset støttet op om danske søfolk og danskflagede skibe på verdenshavene.

Billede 10 09 2017 11.26.43 640x480
Maribo Domkirke. Foto: Kurt Malini Jensen

Tirsdag den 31. oktober 2017 er 500 året for Martin Luthers opslag af 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Den store internationale mærkedag markeres med en Reformationsgudstjeneste i Maribo Domkirke tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Ved denne særlige gudstjeneste er F. Weises Reformationskantate flettet ind i gudstjenestens liturgi led for led. Musik, teologi, tradition og nutid får udtryk i gudstjenesten. Biskop Marianne Gaarden prædiker. Alle er velkomne.

Ved gudstjenesten medvirker Maribo Domkirkes Koncertkor, Klosterkirkens Kor fra Nykøbing F. Ensemble Storstrøm, domorganist Vibeke Vanggaard, dirigent Jan Ole Vanggaard, domkirkens præster.

Natkirken i Gundslev 7.2.2014 globus 360x640

Torsdag 9. November 2017 kl. 16- ca. 21.30 i Gundslev Kirke.

Stilhed er en mangelvare i dag, og det vil Aftenkirken gøre noget ved. Kom og nyd kirkens stemningsfyldte rum. Man kan komme og gå og der vil i det tilstødende menighedshus være kaffe, te og kage, hvor man har mulighed for at tale sammen. Alle er velkommen - Aften kirken er åben for alle!

Kristuskrans 2
Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis viser her Kristuskransen i en forstørret udgave.

Onsdag den 25. oktober kl. 17.00 i Klosterkirken i Nykøbing F. og søndag den 29. september kl. 14.00 i Sdr. Kirkeby Kirke er du velkommen til Kristuskrans-meditation med sygehuspræst Birthe Gunhild Friis og sognepræst Tom Friis. Det kræver ingen forudsætninger at deltage, og det er muligt at låne en Kristuskrans til gudstjenesten.

Inspirationsdag sang musik

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 10.30 - 15 i Sundkirken, Linde Allé 34 B, Nykøbing F.

Har du idéen til en salme eller en sangtekst, der kan bruges i kirken, eller har du komponeret et musikstykke, der egner sig godt til en salme, får du på denne inspirationsdag nye input og mulighed for eventuelt at dele dine kreationer. 

Pilgrimsstævne1

Nordisk Pilgrimsstævne afholdes i Pilgrimshuset i Maribo i dagene den 17. - 19. november.

 Hjørdi Winther Christensen Reformationen Martin Luther og Katharina von Bora 2 498x640

Anmeldt af provst Bjarne A. Madsen, Fejø

Det er en let læst introduktion til reformationen og Martin Luther og Katharina von Bora, som forfatteren, cand. mag. Hjørdi Winther Christensen, har udgivet sidste år i anledning af 500-året for reformationen i år. Sine steder er beskrivelsen så indlevelsesfuld, at den får karakter af en roman.

 Berliner Filharmonikernes

Maribo Domkirke fredag den 8. december kl. 19.30. 
Ved koncerten spilles der værker af blandt andre J. S. Bach og A. Vivaldi.

Præstepraktik 2017

Fjorten teologistuderende fra København og Aarhus har taget imod invitationen, og et tilsvarende antal af stiftets præster har åbnet deres hjem for at de studerende kan få et indblik i præstegerningen og mærke, at der er godt at være på Lolland-Falster.

Horslunde kirke

En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Horslunde-Nordlunde Pastorat, Lolland Vestre Provsti skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til stillingen er indtil videre knyttet forpligtigelsen til at varetage Sandby-Branderslev Pastorat.

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift