Uncategorised

Lectio divina 640x412

”Lectio Divina” er en gammel, meditativ måde at læse på i Bibelen, som ofte blev brugt i klostrene, men som nu bruges mere og mere blandt ”almindelige” mennesker over hele verden.

Vi inviterer til fire aftener, som hver har et tema. De enkelte aftener er et afsluttet forløb. Man behøver ikke at kunne deltage alle gangene.

Vor Frue Kirke Vordingborg 3
Vordingborg Kirke. Foto: Olav Sejerøe

Et reformationsfejringsprojekt fra Sjællands Kirkemusikskole: "GUDSTJENESTER med TIDSVINDUER".

Som led i markeringen af reformationsjubilæet i 2017 har Sjællands Kirkemusikskole sat sig i spidsen for et projekt, der viser den historiske udvikling omkring den danske højmesse fra reformationen i 1536 og frem til i dag, og Sjællands Kirkemusikskole ser sammen med de implicerede kirker og de implicerede kirkers præster og organister og ørige ansatte frem til realiseringen af et forløb hvor

  • fem århundreder synliggøres ved
  • fem gudstjenester i
  • fem kirker ud over Sjælland: Roskilde, Vordingborg, Holbæk, København (Vor Frelsers Kirke) og Haslev

 

Valget udskrives af KM  Tirsdag den 24. januar 2017
Frist for indlevering af kandidatlister Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15
Periode til afhjælpning af evt. mangler ved liste Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15
Sidste frist for optagelse på valglisten Tirsdag den 18. april 2017
Udsendelse af afstemningsmateriale 1. runde Tirsdag den 25. april 2017
Afstemning afslutter Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 15
Optælling 1. runde  Onsdag den 17. maj 2017 kl. 11
Udsendelse af afstemningsmateriale 2. runde Onsdag den 31. maj 2017
Afstemning afslutter Onsdag den 21. juni 2017 kl. 15
Optælling 2. runde Torsdag den 22. juni 2017 kl. 11
Underretning af KM om resultatet Torsdag den 22. juni 2017
Udnævnelse Fredag den 1. september
Bispevielse Søndag den 10. september 2017 kl. 14 i Maribo Domkirke


Domkirken

Kirkemusikalsk netværk første møde

Af Merete Bandak, initiativtager til netværket.

Kirkemusikalsk netværk har holdt sit første møde. Det fandt sted 1. februar i Sakskøbing Sognegård, et forholdsvis centralt sted at nå fra hele Lolland og Falster. Interessen var overvældende – hos de fire der var mødt frem med tekster og musik i taskerne. Men der var alt for mange stole i lokalet, så er der nogen der har brug for et puf for at komme af sted og være med, så er det hermed givet! Næste workshop bliver enten 9. marts eller 13. marts kl. 19.00-21.00. Det afklares i løbet af nogle få dage. Også hvor det finder sted.

Vålse Sognehus

Torsdag den 9. marts kl. 10 åbner formiddagshøjskolen i Vålse Sognehus, hvor alle er velkomne.

Der vil være morgensang, foredrag om kirke, kunst og historie samt formiddagskaffe. Den første gang fortæller sognepræst Dorte Hedegaard om reformationsjubilæet 2017 samt viser billeder fra rejsen i Luthers fodspor. Bag initiativet står menighedsrådet i Nordvestfalster pastorat og præsterne.

Bryllup
Foto: colourbox.dk

DR Historie og Tro skal i gang med at producere en ny programserien på tre afsnit, som lige nu har arbejdstitlen ’Vores største dage’, og hensigten er at fortælle om danskernes dåb, konfirmation og bryllup gennem historien. 

Rebekka

I Yogafaith er vores tanker og hjerter rettet mod Kristus. Med Bibelen som fundament, mediterer vi på Gud og hans ord med det formål, at lære ham bedre at kende. Det kan du høre mere om i Pilgrimshuset mandag d. 6 februar kl. 19.00 - 22, hvor sognepræst og yogafaithinstruktør Rebekka Brandt Kristensen vil fortælle om aspekter, tanker og overvejelser bag kristen yoga.

Kirkemusikskolen korleder 3 600x240Foto: www.kirkemusikskole.dk

Sjællands Kirkemusikskole uddanner sangere, organister og korledere – solide, faglige uddannelser, der er efterspurgte. Der afholdes i februar orienteringsmøder / åbent hus arrangementer
- til dels med mulighed for at overvære undervisning:

Bispekåbe 001 505x640

Kirkeministeriet har den 31. januar udskrevet bispevalg i Lolland-Falsters Stift. Stiftets nye biskop skal tiltræde den 1. september 2017 som efterfølger for biskop Steen Skovsgaard, der fratræder sin stilling med virkning fra udgangen af august 2017. Den nye biskop tiltræder den 1. september 2017.

Det er de valgte medlemmer i stiftets menighedsråd og præster, som i kraft af deres ansættelse er medlemmer af et menighedsråd, som har stemmeret og dermed er med til at vælge hvem, der skal være stiftets nye biskop. Efter forslag fra stiftsadministrationen og efter høring hos biskopper, Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer m.fl., har Kirkeministeriet besluttet, at bispevalget for første gang gennemføres elektronisk.

Det betyder, at stiftets menighedsrådsmedlemmer og stemmeberettigede præster vil få afstemningsmaterialet sendt til deres digitale postkasse (e-boks). Hvis man som stemmeberettiget er fritaget fra at modtage digital post kan stemme afgives ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen. Sammenlagt vil der være omkring 470 stemmeberettigede i stiftet. Antallet er med forbehold, da der i nogle sogne er udfyldnings- eller nyvalg i gang, som først afsluttes den 14. marts 2017.

Der er frist for anmeldelse af kandidater til valget senest tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede stillere. For hver stiller anføres navn og bopæl, og desuden anføres for valgte menighedsrådsmedlemmer, hvilket menighedsråd de er medlem af, samt for præsters vedkommende, hvilken præstestilling de beklæder. Ingen kan være stiller for mere en en kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat.

Cirkulæreskrivelse af 31. januar 2017 - Meddelelse om bispevalg i Lolland-Falsters Stift 2017

Bekendtgørelse nr. 90 af 25. januar 2017 om bispevalg

Lovbekendtgørelse nr. 608 af 6. juli 2007 om udnævnelser af biskopper og om stiftsbåndløsning

Bispekåbe 001 505x640

Af Marianne Schwartz

Kirkeministeriet har den 31. januar udskrevet bispevalg i Lolland-Falsters Stift. Stiftets nye biskop skal tiltræde den 1. september 2017 som efterfølger for biskop Steen Skovsgaard, der fratræder sin stilling med virkning fra udgangen af august 2017. Den nye biskop tiltræder den 1. september 2017.

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
© Lolland-Falsters Stift