Uncategorised

Kirkelige kasser

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene. Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Sognekort til stiftsbogen
A= Lolland Vestre Provsti, B= Maribo Domprovsti, C= Lolland Østre Provsti, D= Falster Provsti

​Inden udgangen af oktober skal der vælges medlemmer til nye provstiudvalg og stiftsråd, og valgene begynder på orienterings- og opstillingsmøder. (Se nedenfor hvornår, der afholdes møde i hver af stiftets fire provstier).

noerrealslevNørre Alslev Kirke   

En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Pastorat, Falster Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1.oktober 2017.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Bispegården 35 640x427

Lolland-Falsters Stiftsadministration søger en faglig stærk økonomimedarbejder med tiltrædelse den 1. oktober 2017. Stillingen er tidsbegrænset til 1/2 år og er normeret til 37 timer ugentlig.

Fyld DK kirker

 

I år fejres 500-året for reformationen i mange lande, også i Danmark. For 500 år siden slog Martin Luther sine 95 teser op på slotskirkens dør i den tyske by Wittenberg, og det blev kimen også til den danske Folkekirke.

Efter Reformationen fik det talte ord hovedrollen i Den danske Folkekirke, så vi i dag finder det helt naturligt at mødes i kirken under præstens ledelse for at høre Guds ord.

1Marianne Gaarden

Marianne Gaarden fik 206 af de i alt 415 stemmer, der var afgivet i anden runde af bispevalget mod Christina Rygaards 201 stemmer. 8 havde valgt at stemme blankt. Dermed er Marianne Gaarden ny biskop over Lolland-Falsters Stift fra den 1. september 2017. 

Marianne Gaarden bispevies søndag den 10. september 2017 kl. 14 i Maribo Domkirke.

Bekendtgørelse - 2. valgrunde

Afskedshæfte2017

Den 14. juni 2017 holdt biskop Steen Skovsgaard afskedsgudstjeneste i Maribo Domkirke. Med udgangen af august 2017 fratræder han embedet efter 12 år som biskop i Lolland-Falsters Stift, og i den anledning har han skrevet en års- og afskedsberetning, som har fået titlen: Hvad var det dog, der skete? Ordene er fra indledningen til Kaj Munks kendte digt: Den blå anemone, hvor Kaj Munk udtrykker en stille forundring over alt det underfulde i tilværelsen.

Spire
Otte forsøg giver nye muligheder for at lette menighedsrådsarbejdet. Kom til infoaften onsdag den 23. august 2017 kl. 19 - 21 og få mere at vide om forsøgene - og find ud af, om de er relevante i jeres menighedsråd.

Biskop landemodeberetning

Det er i år 12. gang, at jeg skal aflægge en landemodeberetning. Det er som bekendt også den sidste. Normalt handler beretningen om det forløbne år, hvad der er sket af store og små begivenheder, tanker og planer for fremtiden og så en tak til samarbejdspartnere. Beretningen plejer at blive præsenteret med et imponerende powerpointshow, som Nils Roland har lavet. Og umiddelbart efter sommerferien udkommer beretningen så normalt som et årsskrift sammen med stiftsrådets beretning og andre artikler.

Kirkeligpris 2017
Dagmar Viftrup modtager initiativprisen på forbønsgruppens vegne.

Af biskop Steen Skovsgaard

Ved årets landemode plejer vi at uddele en kirkelig initiativpris. Formålet med prisen er at honorere et særligt godt initiativ, som andre sogne/pastorater kan have glæde af. Initiativet kan være et hvilket som helst arrangement, møde, gudstjeneste m.v., som er afprøvet med succes i sognet/pastoratet. Prisen uddeles på det årlige landemode og består i et kors, doneret af Den gamle smedje i Sakskøbing.

Da det er mit sidste landemode gav stiftsrådet mig lov til frit at vælge, hvem der i år skulle modtage prisen. Og det var faktisk ikke så svært, som man skulle tro. Prisen gik til en gruppe og et initiativ, som der ikke skrives så meget om, og som heller ikke gør så meget væsen af sig. Det er et initiativ, som nogle måske synes er underligt. Andre vil sige, at det er betydningsløst. Nogle vil ryste på hovedet. Andre krummer tæer.

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift