Strandkirken
Strandkirken ved Marielyst

Strandkirken ved Marielyst er en solstrålehistorie om, hvordan frivillige kan etablere og drive en kirken i ferielandet. Her er en stor komité bestående af mange frivillige, med hver deres evner og baggrund.

Her koordineres alt arbejdet omkring kirken: græsslåning, havepasning, maler- og tømrerarbejde, rengøring, kordegnearbejde, indsamlinger, aktiviteter osv. Sognepræst Anders Martin Lauritsen i Væggerløse sidder for bordenden, og som formand yder han en stor indsats og er i høj grad med til at sprede glæde og engagement i komiteen. Strandkirken er en stor succes, og den har fortsat brug for støttekredsens og alle andre gode bidrag for at kunne vedblive med at være det. Derfor beder strandkirkekomiteen atter i år om støtte Strandkirken med et økonomisk bidrag til konto i Sydbank: reg.nr.: 6822 kontonummer: 0001116343.

Det skete i Strandkirken i 2017
Sæsonen begyndte den 20. maj, hvor Strandkirken blev gjort sommerklar. De fleste fra holdet bag Strandkirken var mødt op. Der blev malet, ryddet op, gjort klar, pudset og poleret overalt - men der var også tid til hygge og formiddagskaffe!

Det blev en god sæson fra åbningsgudstjenesten pinsedag og til sidste søndag i august. Hver søndag i denne tid var der gudstjeneste kl. 10, det ved man på Marielyst! De 15 gudstjenester var velbesøgte, både af feriegæster og fastboende. Særligt mange kom til sommerfesten, hvor biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde var prædikant. Der var dejligt kaffebord og lotteri med fine gevinster på plænen bagefter. Der er i det hele taget en god stemning og megen goodwill omkring kirken, ikke mindst fra de handlende på Marielyst. For en del mennesker er Strandkirken den kirke, de kender som ”deres”, fordi Marielyst har været deres feriebase i mange år. Derfor ønsker man at holde dåb eller bryllup der, og ud over dåb ved gudstjenesterne har der været 15 dåb eller vielser/velsignelser på andre dage.

Strandkirken bruges også af vore tyske feriegæster. I højsæsonen varetager en tysk præst gudstjenester og andet for de tyske turister. I alt 7 tyske gudstjeneste har været afholdt på søndage kl. 18. I anledning af reformationsjubilæet, blev der i år afholdt en særlig Dansk-tysk Reformationsgudstjeneste v. pastor Tanja Stiehl fra München og sognepræst Anders Martin Lauritsen fra Væggerløse.

Selv om sæsonen nu er slut, åbner Strandkirken dog for en enkelt dag sidst på året, nemlig til tre juleaftensgudstjenester den 24. december!

Alle, også præsterne, medvirker helt frivilligt – kun organisten aflønnes – men det er dyrt at vedligeholde kirken. Derfor beder vi igen menighedsrådene og støttekredsen om en gave, for Strandkirken får ikke en krone fra kirkeskatten, den er helt sin egen, men alligevel en del af folkekirken.

Tak til alle, der år efter år støtter Strandkirkens arbejde.

Tekst: Anders Martin Lauritsen, formand for Strandkirkekomitéen.

   

Det sker  

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
© Lolland-Falsters Stift