Dt Dänischer Theologenkonvent 2017 21

Som det er i ulige årstal, fandt årets dansk tyske præstemøde sted her i stiftet den 27.-28. september 2017. 

Christina Rygaard Kristiansen havde gæstfrit stillet både konfirmandstue og præstegård i Tingsted til rådighed for årets store fremmøde, 11 tyske og 27 danske deltagere.


De tyske gæster blev hentet ved færgen i Gedser og toget i Nykøbing, så vi kunne samles til frokost kl. 12. Efter frokost talte professor Jens Holger Schjørring, Aarhus, om De nordischen Volkskirchen nach 1945. Jens Holger Schjørring har i mange år beskæftiget sig med både tysk og dansk teologi og kirkeforhold, og hans udgangspunkt var de modsætninger mellem de nordiske kirker, som deres forskellige forhold under krigen havde afstedkommet, som de kom til udtryk ved det første nordiske kirkeledermøde i København i 1945, sat op over for de interne kirkelige modsætninger, som de mere uforsonligt kom frem på et tilsvarende møde i Treysa, ligeledes i 1945.

Derfra blev den videre nordiske historie rullet op. Med de første kvindelige præster, med initiativ til internationalt samarbejde i Østersøregionen, hvor ikke mindst Bodil Kochs virke som kirkeminister trådte frem, både med besindigt mådehold i forhold til modstanderne mod kvindelige præster og med løssluppen opfindsomhed, når den østtyske deltagelse i kirkeligt møde blev reddet ved fragt over åben sø til møde til søs i internationalt farvand.

Det var barske tider og politisk skræmmende kolde, men man kunne ønske noget af den gnistrende opfindsomme varme og beredvillighed også i vores mere rolige tider.  
Der var en god debat fra både danske og tyske deltagere, det var godt at høre sin egen historie så kyndigt fremlagt, og det var en fornøjelse, at Jens Holger Schjørring og Jette havde taget tid til at være med resten af dagen og aftenen.

Derefter var det tid til eftermiddagens andet indslag, et besøg i Tingsteds smukke kirke med dens mange fine kalkmalerier, som Christina gennemgik.
Og så var der dækket op til aftensmad, med hjemmelavet islagkage og Sarah Bernhardtkager, i to sammen hængende stuer. Til middagen og aftenen var det lykkedes vores nye biskop, Marianne Gaarden, at finde tid i sin travle kalender til at være med. Og efter middagen kunne hun livligt og oplagt på en gang byde velkommen og præsentere sig selv. Stiftets biskop er jo den egentlige vært for vores udveksling her.

Derefter fulgte beretningerne fra vores kirker. Ole Opstrup herfra, med et spændende udblik til en tur i humanismens fodspor, som han havde været på med sidste års foredragsholder, Eberhard Harbsmeier. Et perspektiv på vores kirke i dag, en luthersk kirke i en almen forståelsesramme, og på dens udgangspunkt, en reformation og en humanisme der både spiller sammen og går mod hinanden.
Derefter fortalte Tilman Baier om de tyske forhold. Som redaktør på den nordtyske Kirchenzeitung har han fat om, hvad der rører sig rundt om lokalt og skarpt blik for større perspektiv og udvikling.
Som hvert år er vi slået af, hvor indiskutabelt man kan være kirke med økonomi og medlemsprocenter, der er så langt fra vore, at vi ville tro vores kirke lukket og gået under, hvis de tal gjaldt for os.
Det er godt med sådan en virkelighedsklarende tysk kirkesnaps hvert år.

Resten af aftenen forløb med varm og livlig indbyrdes snak, hvor Henrik Gade Jensen tilbød at lægge hus til om to år, når mødet igen finder sted her i stiftet. Og til sidst blev de tyske gæster og foredragsholderen kørt hjem til overnatning hos kolleger.

Torsdag kl. 9.30 samledes vi til morgensang i Tingsted kirke med gode læsninger og salmer på dansk og tysk. Der var til hele mødet lavet sanghefter; Anders Lauritsen havde sat det lidt mere professionelt op end de løse kopierede ark vi ellers har klaret os med tidligere. Både med fra tysk oversatte salmer, vi længe har kendt fra vores salmebog, og nye tyske oversættelser af danske salmer, som der nu også findes to salmebøger med i Danmark.


Efter den gode start i kirken var det så tid til formiddagens foredrag: Professor Tom Kleffmann om Johan Georg Hamanns Lutherreception.
Hamann, inspirator for Kierkegaard, en stor læser og i essays kritisk og sprælsk diskuterende det læste, det være sig sin samtids oplysning, Kants kritik eller Luther mest af alt, Luther, der blev hans store inspiration, for sin ildhu og sit engagement og sin vægt på ordet, Guds, som igangsættende og relation i tiltale og samtale. Kleffmann knyttede til ved Luthers De Homine , som han også tidligere har behandlet, med dens udredning af, hvor grænsen går mellem vores fornufts tale om eget liv og verden, og det fornuften ikke kan tale om, Gud, og han viste os Hamann med hans som han selv kaldte det lutheriseren, hvor han gør Luthers begreber mere urgerende end Luther selv. Et spændende bekendtskab, Hamann, og der var god diskussion efterfølgende.
Efter en god frokost kørte vi til Maribo, hvor eftermiddagens afsluttende program var henlagt.


Vi besøgte Pilgrimshuset, hvor Elisabeth Knox-Seith under kaffen fortalte om huset og dets brug, suppleret af Louise Buhl Skjold. Efter at have kikket rundt i og om huset samledes vi i Domkirken til en gudstjeneste med prædiken og altergang, smukt forestået af domprovst Anne Reiter og Maribos organist Vibeke Vanggaard. Der blev også tid til at bese landemodesalen, med tekstiler, Nordens første maleri på lærred og kirkens messehagler, før de tyske deltagere blev bragt til færge og tog.

Næste års møde forventes at finde sted i Mecklenburg d. 26.- d. 27. september 2018.

Tekst: Pastor emerita Jette Walther Birk

   

Det sker  

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
© Lolland-Falsters Stift