Kirkeklokke

Tirsdag den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke- og samfundsliv. Det markeres med klokkeringning i stiftets kirker kl. 17.00 – 17.15.

Den store internationale mærkedag markeres med en Reformationsgudstjeneste i Maribo Domkirke tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Ved denne særlige gudstjeneste er F. Weises Reformationskantate flettet ind i gudstjenestens liturgi led for led. Musik, teologi, tradition og nutid får udtryk i gudstjenesten.

Ved gudstjenesten medvirker Maribo Domkirkes Koncertkor, Klosterkirkens Kor fra Nykøbing F. Ensemble Storstrøm, domorganist Vibeke Vanggaard, dirigent Jan Ole Vanggaard, domkirkens præster. Biskop Marianne Gaarden prædiker. Alle er velkomne.

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Hovedpersonen var munken Martin Luther (1483-1546), som med sine teser åbnede for en kritik af centrale dele af katolicismens læresætninger, hvilket førte til en historisk splittelse af kirken.

Som følge af sin nye erkendelse indbød Luther den 31. oktober 1517 til en diskussion om aflad og bod. Indbydelsen blev, som det var skik og brug, opslået på kirkedøren i Wittenberg. Og ligeledes efter skik og brug havde han formuleret en række teser på latin, som grundlag for debatten.

Men inden Luther blev rigtig klar over det, var teserne blevet oversat til tysk og spredt ud over landet. Der opstod et voldsomt røre, for det her angik nemlig det inderste i folks fromhedsliv: Sjælens ophold i skærsilden efter døden. Her var folk særligt optagede af, om de i dette liv kunne nå at udføre alle de bodshandlinger, som kirken idømte. Hvis ikke ville man slæbe dem med i skærsilden og hvordan kunne man så komme fri af dem? Kirkens svar var køb af aflad, dvs. køb af ekstra andagter ved helligsteder, der ville forkorte sjælens ophold i skærsilden.

Luther afviste, at man kunne købe sig til frelse. Kirkens lære var i strid med Bibelen. Dermed var kampen mod kirken begyndt.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift