Kirkelige kasser

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene. Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

 

Der afholdes offentlige budgetsamråd på følgende datoer:

Lolland Vestre Provsti:
Onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00 i Stormarkskirkens Sognehus, Ringvejen 64, Nakskov (samtidig med orienteringsmøde til provstiudvalg og stiftsråd)

Maribo Domprovsti:
Onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00 i Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo (samtidig med orienteringsmøde til provstiudvalg og stiftsråd)

Lolland Østre Provsti:
Tirsdag den 22. august 2017 kl 19.00 i Radsted Præstegård, Alleen 11, Radsted.

Falster Provsti:
Tirsdag den 29. august 2017  kl. 19.00 i Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, Nykøbing F.


Hvad er budgetsamråd?

I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser i provstiet. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

Ligningsbeløbet til dækning af de budgetterede kirkelige udgifter i de to kommuner fastsættes af provstiudvalget og udmeldes til kommuner og menighedsråd i henhold til givne retningslinier i Kirkeministeriets vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision mv. 

Menighedsrådet udarbejder inden for den af provstiudvalget fastsatte driftsrammebevilling og bevilling til anlæg et budget for det kommende regnskabsår. 

Provstiudvalget påser, at kirke- og præstegårdskassernes budget for det kommende regnskabsår er i overensstemmelse med de af provstiudvalget fastsatte rammer og bevillinger, ligesom provstiudvalget foretager legalitetskontrol af budgetterne.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift