Sognekort til stiftsbogen
A= Lolland Vestre Provsti, B= Maribo Domprovsti, C= Lolland Østre Provsti, D= Falster Provsti

​Inden udgangen af oktober skal der vælges medlemmer til nye provstiudvalg og stiftsråd, og valgene begynder på orienterings- og opstillingsmøder. (Se nedenfor hvornår, der afholdes møde i hver af stiftets fire provstier).

Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 2 menighedsrepræsentanter fra hvert provsti i Lolland-Falsters Stift.Til provstiudvalgene skal der vælges mindst 4 og højest 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Funktionsperioden for provstiudvalg og stiftsråd er 4 år og påbegyndes den 1. november 2017.

Der afholdes orienterings- og opstillingsmøder på følgende datoer i provstierne:

Lolland Vestre Provsti
Onsdag den 30. august 2017 kl. 19 i Stormarkskirken, Ringvejen 64, Nakskov

Maribo Domprovsti
Torsdag den 17. august 2017 kl. 19 i Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo

Lolland Østre Provsti
Torsdag den 17. august 2017 kl. 19 på Sukkertoppen, Nykøbingvej 6, Sakskøbing

Falster Provsti
Mandag den 21. august 2017 kl. 19 i Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, Nykøbing F.

Provstudvalgets opgaver.pdf

Stiftsrådets opgaver.pdf

Kandidatlister, bekendtgørelse og cirkulære

Reglerne om valg af medlemmer til provstiudvalg findes i bekendtgørelse nr. 770 af 19 juni 2017 om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

I § 39, stk. 2, i bekendtgørelsen er der vedrørende opgørelsen af valget som forholdstalsvalg henvist til cirkulære nr. 9359 af 19. april 2016 om valg til menighedsråd den 8. november 2016.

Kandidatliste for valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2017

Kandidatliste for valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 2017

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift