Præstemosen

Præstemosen ved Horbelev kan nu opleves helt tæt på, når den nye natursti Sporet ved Præstemosen indvies den 28. maj kl. 14.00. Stien er etableret af Horbelev Menighedsråd i samarbejde med den lokale landmand og indgår i stinetværket SPOR.DK. Kør/gå ad Sportsvej (sidevej til Grønsundsvej) . Der er P-plads ved sportshallen. Fortsæt videre herfra 100 m til fods frem til sporet.

Bor du i Horbelev og omegn og har hang til natur- og kulturoplevelser, så snør traveskoene. Søndag den 28. maj 2017  åbner den nye trampesti Sporet ved Præstemosen, hvor du blandt andet kan komme ud og opleve mosen på tæt hold. 

Beskrivelse af sporet

Den ca. 3 km lange nye trampesti passerer mosen, går langs med vandløb, økologiske marker, folde med græssende får, smågrise på friland m.m. Der er etableret et fugletårn ved Præstemosen, som giver mulighed for at få det store overblik med dens liv af fugle og måske et par plask fra  fisk i vandet.

Det nye spor skal give alle mulighed for at komme helt tæt på områdets små naturperler, men også for at slå et slag for en sundere livsstil. Besøg den lille økobutik, som leverer varer fra de marker og dyr, der opleves på tæt hold. Sporet vil også give mulighed for motion og bevægelse samtidig med de gode oplevelser på alle årstider.

Den nye vandresti er et resultat af et stykke arbejde, der foruden Horbelev menighedsråd involverer Lammehave Økologi, Guldborgsund Kommune, Skov- og Landskabsingeniørfirma Thyge Andersen,  Nordøstfalster Fremtidsforening  samt lokale borgere.

Fakta om SPOR.DK
SPOR.DK er trampestier, der giver befolkningen mulighed for at gå på opdagelse i dele af den danske natur, som normalt ikke er tilgængelig for offentligheden. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, der i samarbejde med lokalsamfundet etablerer vandrestier på deres jord. Der findes 187 spor, eller hvad der svarer til godt 1000 km vandrestier fordelt i hele landet.

Projektet er et unikt samarbejde mellem organisationer med interesse i natur, friluftsliv og adgang til det åbne land. Projektets styregruppe består af Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforeninger, Landbrug og Fødevarer, Landdistrikternes fællesråd og Naturstyrelsen.

Bidragydere
SPOR.DK er finansieret med bidrag fra Nordea-fonden, Miljøministeriets Lokale Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet, Guldborgsund Kommune og Horbelev Menighedsråd.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift