steen skovsgaard  002011cBiskop Steen Skovsgaard fratræder bispeembet med udgangen af august 2017
efter 12 år som Biskop over Lolland-Falsters Stift

Onsdag den 14. juni kl. 13 afholdes den årlige landemodegudstjeneste i Maribo Domkirke med efterfølgende åbent landemode i Bangs Have.

 

Gudstjenesten og det efterfølgende møde er samtidig en mulighed for at tage afsked med biskop Steen Skovsgaard, som fratræder embedet som biskop pr 1.9. Der er sendt invitationer ud til præster, menighedsråd, kolleger og forskellige samarbejdspartnere, og af hensyn til det efterfølgende arrangement er tilmelding nødvendig. Pris for deltagelse er kr 95,-.

Det er Steen Skovsgaard, som forestår landemodegudstjenesten, og han vil under mødet aflægge en både skriftlig og mundtlig beretning over de forløbne 12 år i Lolland-Falsters Stift. Stiftsrådet har endvidere besluttet at lade Steen Skovsgaard begrunde  uddelingen af den årlige kirkelige initiativpris, der som sædvanlig vil blive uddelt under det åbne landemode.

Steen Skovsgaard har været biskop i Lolland-Falsters Stift i 12 år og vender tilbage til Aarhus. Her skal han påbegynde et Phd studium om islam og kristendom, et emnefelt, som han har beskæftiget sig med i mange år.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i dette arrangement kan også henvises til det årlige grundlovsmøde, som afholdes for 12 gang i bispegårdshaven, den 5. juni (2. pinsedag) kl 14.00.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Stiftsadministrationen på tlf.: 54 85 02 11. 

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift