Uncategorised

Logo the lutheran world

“Liberated by God’s grace, a communion in Christ living and working together for“Liberated by God’s grace, a communion in Christ living and working together fora just, peaceful, and reconciled world.”

Noder

Hvornår:   Lørdag 16. september, kl.10.30-15
Hvor:         Sundkirken, Linde Allé 34B, Sundby, Nykøbing F
Hvad:        A To foredrag med oplæg til dialog – B fællessang – C medbragte sager

Kirkelige kasser

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene. Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Sognekort til stiftsbogen
A= Lolland Vestre Provsti, B= Maribo Domprovsti, C= Lolland Østre Provsti, D= Falster Provsti

​Inden udgangen af oktober skal der vælges medlemmer til nye provstiudvalg og stiftsråd, og valgene begynder på orienterings- og opstillingsmøder. (Se nedenfor hvornår, der afholdes møde i hver af stiftets fire provstier).

noerrealslevNørre Alslev Kirke   

En stilling som kirkebogsførende sognepræst i Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Pastorat, Falster Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1.oktober 2017.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Bispegården 35 640x427

Lolland-Falsters Stiftsadministration søger en faglig stærk økonomimedarbejder med tiltrædelse den 1. oktober 2017. Stillingen er tidsbegrænset til 1/2 år og er normeret til 37 timer ugentlig.

Fyld DK kirker

 

I år fejres 500-året for reformationen i mange lande, også i Danmark. For 500 år siden slog Martin Luther sine 95 teser op på slotskirkens dør i den tyske by Wittenberg, og det blev kimen også til den danske Folkekirke.

Efter Reformationen fik det talte ord hovedrollen i Den danske Folkekirke, så vi i dag finder det helt naturligt at mødes i kirken under præstens ledelse for at høre Guds ord.

1Marianne Gaarden

Marianne Gaarden fik 206 af de i alt 415 stemmer, der var afgivet i anden runde af bispevalget mod Christina Rygaards 201 stemmer. 8 havde valgt at stemme blankt. Dermed er Marianne Gaarden ny biskop over Lolland-Falsters Stift fra den 1. september 2017. 

Marianne Gaarden bispevies søndag den 10. september 2017 kl. 14 i Maribo Domkirke.

Bekendtgørelse - 2. valgrunde

Afskedshæfte2017

Den 14. juni 2017 holdt biskop Steen Skovsgaard afskedsgudstjeneste i Maribo Domkirke. Med udgangen af august 2017 fratræder han embedet efter 12 år som biskop i Lolland-Falsters Stift, og i den anledning har han skrevet en års- og afskedsberetning, som har fået titlen: Hvad var det dog, der skete? Ordene er fra indledningen til Kaj Munks kendte digt: Den blå anemone, hvor Kaj Munk udtrykker en stille forundring over alt det underfulde i tilværelsen.

Underkategorier

 

Der er en fejl i klokkeslettet til arrangement til foredraget om Luther -. ven eller fjende.

Det rigtige klokkeslet er kl. 17.00. vi undskylder fejlen.

   

Det sker  

   
© Lolland-Falsters Stift